Karahasan’dan ihale açıklaması

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri T. Zafer Karahasan, yerel seçim beyanatları içerisinde MHP İl Başkanı Yüksel Aydın tarafından dile getirilen iddia üzerine yaptığı yazılı açıklamada, 2018 içerisinde kurum olarak gerçekleştirdikleri ihalelerin dökümünü kamuoyuyla paylaştı.
Aydın, geçen hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, “Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Bey’e bir soru soracağım. Özel İdare’nin verdiği bütün ihalelerde hep aynı firmayı görüyoruz. Bu özel bir durum mu? Bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirsen, hem kamuoyu rahat eder, hem de benim kafamdaki soru işaretlerini gidermiş olursun. Bunun özelliği nedir? Yerel firmalar neden senden ihale alamıyor? Nedense pazarlık usulünde hep bu firma ihaleyi alıyor?” iddiasını dile getirip bu soruları yöneltmişti.
Karahasan’ın, bu beyana cevap olmak üzere “Kamuoyuna duyurulur” başlığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle:
“Kastamonu İl Özel İdaresi’nin şeffaf yönetim ilkeleri gereğince kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.
2018 yılı içerisinde; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19-a maddesi gereğince açık ihale usulü ile 24 ihale ve 21/b pazarlık usulü ile 7 olmak üzere toplam 31 ihale;
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19-a maddesi gereğince 39 adet, 21/a pazarlık usulü ile 3 adet olmak üzere toplamda 42 ihale;
Plan ve Proje Müdürlüğü kapsamında da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19-a maddesi gereğince 1 adet, 21/b kapsamında da 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet ihale gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi Kurumumuz 2018 yılı içerisinde toplamda 75 ihale gerçekleştirmiş olup, bunun 11 adedi 21/b pazarlık usulüyledir.
Görüldüğü gibi Kurumumuzca yapılan ihalelerin büyük bir kısmı açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, gerekli şartları sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişilerin katılımına açıktır. Diğer taraftan 21/b pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 11 adet ihale de yapılacak işin özelliğine göre yeterli teknik kriterleri (İş Bitirme, Teknik Donanım, Bilanço ve Sabıka Kaydı) sağlayan firmalar arasında rekabet ortamı sağlanarak ve 4734 sayılı kanunun 21/b maddesinin hükümleri uygulanmak suretiyle yapılmış olup tüm ihaleler şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmiştir.
Kanunlarda gerçek ve tüzel kişilerin hangi il’e kayıtlı olması bir önem taşımamasına ve tarafımızca bunun bir öncelik arz etmemesine rağmen, bu ihalelerden 21/b ile yapılanlarından 11 adedinin 5’i Kastamonu firmalarında, 6’sı da diğer illere ait firmalarda kalmıştır.
Netice itibariyle Kastamonu İl Özel İdaresinin 2018 yılında yapmış olduğu 75 adet ihalenin 64’ü (%85’i) 4734 sayılı KİK 19-a maddesi açık ihale usulü ile 11 adedi (%15’i) 4734 sayılı KİK 21/b maddesi ile yapılmış olup toplamda bu ihalelerin 41’i (%55’i) Kastamonu menşeili firmalarca 34’ü (%45’i) Kastamonu dışındaki vergi dairelerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler üzerinde kalmıştır.
Kurumumuzun şeffaflık ilkesi çerçevesince 2018 yılında yapmış olduğu ihale ve icmal bilgileri kamuoyunun bilgisine sunulur.”