Kartlı sistem unutuldu

Toplu taşımacılıkta nakit çalışan 14 il merkezinden biriyiz

  • Gittikçe büyüyen, yeni yerleşim alanları ortaya çıkan kentimizde, bu duruma bağlı olarak toplu taşımacılık hizmetiyle ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelerin başında gelen kartlı sistem konusu gündemden düşüp neredeyse unutulup gitti.
  • Ne var ki, konunun gündeme getirilişinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra bu ihtiyaç daha da belirginleşmiş durumda. Toplu taşımacılıktan yararlananların en kısa mesafe için de, en uzun mesafe için de aynı ücretin alınmasından yana olan şikayetleri gittikçe büyüyor.

 

Gittikçe büyüyen, yeni yerleşim alanları ortaya çıkan kentimizde, bu duruma bağlı olarak  toplu taşımacılık hizmetiyle ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelerin başında gelen kartlı sistem konusu gündemden düşüp neredeyse unutulup gitti.

Önceki Başkan Tahsin Babaş’ın göreve seçildikten sonra gündeme getirip “düğmeye basıldığını” açıkladığı kartlı sistemle ilgili düşünce, bu hizmeti veren ilgili kooperatifin de konuya olumlu yaklaşım göstermemesi nedeniyle kaldırıldığı rafta durmayı sürdürüyor.

Ne var ki, konunun gündeme getirilişinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra bu ihtiyaç daha da belirginleşmiş durumda. Toplu taşımacılıktan yararlananların en kısa mesafe için de, en uzun mesafe için de aynı ücretin alınmasından yana olan şikayetleri gittikçe büyüyor.

Toplu taşımacılıkta bu ücret adaletsizliğinin yanı sıra ihtiyaç haline gelen ve gerçekleştirilmesi istenen bir diğer düzenleme ise, “Tosya Yolu” gibi nüfusun gittikçe arttığı yeni yerleşim alanlarına yapılan seferlerin belirli saatler yerine süreklilik arz etmesi.

Kastamonu şu anda Bilecik, Giresun, Hakkari, Kars, Kırklareli, Mardin, Nevşehir, Rize, Sinop, Şırnak, Ardahan, Kilis ve Osmaniye ile birlikte  toplu taşımada kartlı sisteme geçmeyen 14 il merkezinden birisi olarak göze çarpıyor.

Kentimizin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından halkın toplu taşıma hizmetinden duyduğu memnuniyet konusunda yapılan anketlerdeTürkiye ortalamasının altında kalması da, sürdürülmekte olan hizmette ihtiyaca cevap verecek düzenlemeleri gerekli kılıyor.