Kastamonu Entegre, İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Kastamonu Entegre, ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu sektör profesyonelleriyle paylaştı. Kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olan sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin çalışmaları ilk kez bu raporda bir araya getiren şirket, önümüzdeki dönemde İklim Eylemi hedefine uygun, yenilenebilir ve inovatif enerji projelerine hız kazandırmayı hedefliyor.  

Elli yıldır süregelen faaliyetlerini çevresel, ekonomik, sosyal katkı sunma prensibiyle yürüttüğü belirtilen Kastamonu Entegre’nin, 2014’ten bu yana finansal kurumlara yönelik hazırladığı Faaliyet Raporu’na ek olarak, bu yıl ilk kez Sürdürülebilirlik Raporu’nu paydaşlarına sunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre,rapor, Kastamonu Entegre Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) standartları referans alınarak hazırlandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rapora önemli bir girdi sağlarken, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki öncelikleri, Paydaş ve Sürdürülebilirlik Komitesi geri bildirimlerine göre belirlendi.

ECOBULK projesinde Türkiye’yi temsil ediyor

 Ağaç bazlı panel sektörünün Türkiye lideri ve dünyanın 7. büyük üreticisi olan; MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürünlerinde ise dünyanın ilk 4 üreticisi arasında yer alan Kastamonu Entegre, tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri gözeterek gerçekleştiriyor. Hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan temin ederek döngüsel ekonomiye odaklanan şirket, her atığın tekrar değerlendirildiği çözümler geliştiriyor. Kastamonu Entegre, geri dönüşüm yüzdesini arttıran ürün tasarımı ve üretimi, tersine lojistik zincirlerinin kurulması, atık akışlarının daha iyi yönetilmesi ve izlenmesi hedefiyle, 13 ülkeden paydaşların yer aldığı ECOBULK projesine, Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak katılıyor. Bu proje ile atıklardan kompozit levha geliştiren şirket, ayrıca İtalya’daki tesislerinde %100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapıyor.

Kastamonu Entegre, faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerinde oluşturduğu etkiyi görebilmek adına 2015 yılında karbon ayak izi hesaplamasına başladı. Atıklar, şirketin biokütle enerji santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürülüyor. Bu yöntem sayesinde, doğalgaz kullanılarak üretilen enerjiye kıyasla her yıl ortalama 240 bin ton CO2 salımı önleniyor.

Ülkemizde sürdürülebilir orman yönetimi ve endüstriyel plantasyon konusunda öncü rol üstlenen Kastamonu Entegre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT AŞ’nin ikinci büyük ortağı olarak da önemli bir misyon üstleniyor. 2016 yılından itibaren sektöre odun arz etmeye başlayan ENAT AŞ, bugüne kadar 14 bin dönüm üzerine 1,7 milyon fidan dikti.

Yıldız: “İklim Eylemi hedefine uygun enerji projeleri geliştiriyoruz”

Günümüzün acil çözüm bekleyen küresel sorunlardan birinin iklim krizi olduğunu dile getiren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Bugün en büyük sorumluluğumuz ekonomik büyümeyi, dünyamızdaki kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmenin yollarını aramaktır. Kastamonu Entegre olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan İklim Eylemi hedefine uygun, yenilenebilir ve inovatif enerji projeleri geliştiriyoruz” diyor.

“Atık Biyokütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi” projesiyle üretim tesislerinde proses sırasında ortaya çıkan atıkların, gazlaştırma tesisinde verimli bir şekilde enerjiye dönüştürülmesini sağlayan Kastamonu Entegre, bu projesiyle 2018 yılında ICCI Enerji Ödülleri’nin “Biyokütle ve Atık” kategorisinde ve 13. Teknoloji Ödülleri’nin “Üniversite-Sanayi İş Birlikleri” kategorisinde ödüle layık görüldü. Adana fabrikasına kurulan Güneş Enerji Santrali ile elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket, tesislerindeki dizel yakıtlı forkliftleri elektrikli forklifte dönüştürerek hem enerji maliyetlerini düşürdü hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek riskleri önledi.

 Yerel üretime ve kadın istihdamına katkı

Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini gözeterek, ithal ürünlerin yerli ikamelerine geçilmesi adına yerlileştirme projesini başlatan şirket, satın alma ve lojistik maliyetlerini azaltırken, yerel üretime katkıda bulundu ve istihdamı artırdı. Mesafeye bağlı karbon salımını da azaltan yerlileştirme projesi ile yıl içinde 8,5 milyon TL tutarında tasarruf sağlandı.

Diğer yandan üretimde kadın istihdamını arttırmaya dönük çalışmalar yürüten Kastamonu Entegre’nin Gebze tesisindeki hatlardan bazılarında kadın operatör sayısının arttırılmasına yönelik uygulamalar başlatıldı. Genel Müdürlük’teki idari fonksiyonlarda ise 2014 – 2018 yılları arasında kadın çalışan sayısında yüzde 72’lik artış gözlendi.

Rapora internetten ulaşılabilecek

Kastamonu Entegre’nin çevresel etkileri asgari düzeye indirmek amacıyla hazırladığı Kastamonu Entegre 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’na dijital ortamda, www.keas.com.tr adresinden ulaşılabilir.