Kastamonu kültürü kitaplaştırıldı

TANITIM TOPLANTISINDA KONUŞAN VALİ YAŞAR KARADENİZ, KAYIT ALTINDAKİ TESCİLLİ YAPILARIN BUNDAN SONRAKİ NESİLLERE VE GELECEĞE AKTARILMASI VE TANITIMLARIN YAPILMASINDA ROL OYNAYACAĞINI İFADE EDEREK, "SON 1 YIL İÇİNDE YAPILMAKTA OLAN KASTAMONU KÜLTÜRÜNÜ VE TURİZMİ TANITMAYA YÖNELİK YAYININ TANITIYORUZ. KASTAMONU "KÜLTÜR ENVERTERİ-1" ADINI TAŞIYAN ESERDE TESCİLLİ YAPILAN KABUL EDİLMİŞTİR. TESCİLLİ YAPILAR YER ALMIŞTIR. KAYIT ALTINDAKİ TESCİLLİ YAPILARIN BUNDAN SONRAKİ NESİLLERE VE GELECEĞE AKTARILMASI VE TANITIMLARIN YAPILMASINDA ROL OYNAYACAKTIR. TESCİLLERLE İLGİLİ YAPILACAK ÇALIŞMALARDA ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN, ÖNEMLİ BİR ESERDİR. KASTAMONU KÜLTÜRÜ HER YÖNÜYLE ÇOK ZENGİNDİR. BU ZENGİNLİĞİ HER YÖNDEN TANITMALIYIZ. KASTAMONU'DAKİ ARKEOLOJİK SİT ALANLARI KONUSUYLA İLGİLİ ESERDE YAKIN ZAMANDA GELECEKTİR. HEM SOMUT HEM DE SOYUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIMIZI KAYIT ALTINA ALINARAK KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR. YAPILAN ÜST ÜSTE SIRALANDIĞINDA 2 KONU KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV ALINA GİRİYOR. DİĞER KURUMLARIN GÖREV ALANINA GİREN HUSUSLAR ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SERİLER ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKARIP; YAYINLAYABİLİRİZ. YAYIN YAPILMASINDA KATKI SUNANLARIN KATKILARI DEVAM EDECEKTİR. KONUSUNA GÖRE BİLGİSİNDEN, BİRİKİMİNDEN VE TECRÜBESİNDEN YARARLANACAKTIR. YAPILAN YAYINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM" DEDİ. (DAVUT HAS/KASTAMONU-İHA)

Kastamonu’nun tarihi, kültürel öğelerini okuyuculara tanıtacak olan “Kastamonu Kültür Envanteri” adlı kitabın birinci cildi Kastamonu Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile tanıtıldı.

Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen kitabın tanıtım toplantısına Vali Yaşar Karadeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Şenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, kayıt altındaki tescilli yapıların bundan sonraki nesillere ve geleceğe aktarılması ve tanıtımların yapılmasında rol oynayacağını ifade ederek, “Son 1 yıl içinde yapılmakta olan Kastamonu kültürünü ve turizmi tanıtmaya yönelik yayının tanıtıyoruz. Kastamonu “Kültür Enverteri-1” adını taşıyan eserde tescilli yapılan kabul edilmiştir. Tescilli yapılar yer almıştır. Kayıt altındaki tescilli yapıların bundan sonraki nesillere ve geleceğe aktarılması ve tanıtımların yapılmasında rol oynayacaktır. Tescillerle ilgili yapılacak çalışmalarda önceliklerin belirlenmesi açısından, önemli bir eserdir. Kastamonu kültürü her yönüyle çok zengindir. Bu zenginliği her yönden tanıtmalıyız. Kastamonu’daki arkeolojik sit alanları konusuyla ilgili eserde yakın zamanda gelecektir. Hem somut hem de soyut olmayan kültürel mirasımızı kayıt altına alınarak kabul etmemiz gerekiyor. Yapılan üst üste sıralandığında 2 konu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün görev alına giriyor. Diğer kurumların görev alanına giren hususlar üçüncü, dördüncü ve beşinci seriler şeklinde ortaya çıkarıp; yayınlayabiliriz. Yayın yapılmasında katkı sunanların katkıları devam edecektir. Konusuna göre bilgisinden, birikiminden ve tecrübesinden yararlanacaktır. Yapılan yayında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitabın tanıtım töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ise “Kültür envanteri herhangi bir bölgedeki kültür varlıklarının tümünün bilimsel araştırmalara, çağdaş yapılanma öncesi her tür planlama ve öncü çalışmaya kaynak oluşturabilecek şekilde belgelenmesi, kültür varlıklarının veri tabanının oluşturulmasıdır. Kültür envanteri tam olan bir bölgenin kültür tarihi açısından taşıdığı önem, bilimsel kazılar öncesinde daha iyi anlaşılacak, ayrıca bu yolla ülkemizde olmadığı şekliyle özellikle uzun, verimli ve çağdaş yatırımların aksamaması ya da bunlarla ilgili yeni planlama yapılması sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Kastamonu’nun Türkiye’de en çok esere sahip şehirlerden olduğunu ifade eden İshak, “İlimizin tanınması için önce sahip olduğu zenginliğin bilinmesi gerekiyor. Kültürümüz ürettiğimiz eserlerimizdir. Türkiye’de en çok esere sahip olan 10 şehri sayacak olsak, bunların arasında Kastamonu başı çeker. Türkiye bunu bilmiyor. Kastamonu bile kaç konağı, kaç türbesi, kaç camisi var bilmiyor. Öncelikle bu zenginliği Kastamonu’ya duyurmak, daha sonra bu zenginliği Türkiye’ye tanıtmak gerekiyor. Bu amaçla Kastamonu Kültür Envanteri çalışmalarına başlanarak hem arazi hem kaynak çalışmalarıyla Müze Müdürlüğümüz uzmanlarınca 5 yıllık bir emek sonrası ortaya çıkarılan ve 616 sayfadan oluşan Kastamonu Kültür Envanteri 1 oluşmuştur. Bu kaynak eser yalnızca tarihi ve kültürü kayıt altına alarak, gelecek nesillere en doğru bilgilerle aktarmakla kalmayıp, birçok bilimsel çalışmaya ışık tutacak akademik bir kaynak olacaktır. Bununla birlikte ilimizin son yıllarda gösterdiği turizm hamlesi de büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.  Programın sonunda katılımcılara kitaplar hediye edildi. (İHA)