Kastamonu Şehir Markası unsurları belirlendi

Gazeteci-Yazar Fatma Bölükbaş, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı danışmanlığında hazırladığı “Şehir Markası Yaratma Süreci ve Kastamonu Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi” başlıklı yüksek lisans tezini başarı ile savunarak bilim uzmanı unvanını aldı.

Tezini, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Türkmen, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Hakki Çılgınoğlu ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı’dan oluşan jüri üyeleri karşısında başarılı bir şekilde savunan Bölükbaş, tezi ile Kastamonu Şehir Markası için şehre  bir yol haritası hazırladıklarını ifade etti. Günümüzde şehirlerin fark yaratarak, turizm pastasından daha büyük pay alması ve şehre daha fazla yatırımcı çekebilmek için şehir markalaşmasının önemine vurgu yapan Bölükbaş, “şehirlerin marka haline gelmesi için bileşenlerinin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi gerekmektedir. Bir şehrin gelişmesi için marka olması artık bir gereklilik halini almıştır. Çünkü rekabet ortamında ön plana çıkmak için başka seçenek bulunmamaktadır. Şehirler, ziyaretçilerine seslenebilmek ve rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için sürdürülebilir stratejilerle çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaların ana konusunu da şehirde bir fark yaratmak, diğer şehirlerden farklı olmak, kendi markasını yaratmak oluşturmaktadır. Şehirler marka kent olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip, bu yönde çalışmalarını sürdürmelidirler. Çalışmamızın amacı da bu doğrultuda Kastamonu’nun var olan ve şehir markalaşmasında ön plana çıkabilecek unsurlarını bulmak, bu unsurların şehir markalaşmasında ne derece etkili ve yeterli olduğunu belirleyerek Kastamonu’nun markalaşma sürecine fayda sağlamak ve Kastamonu şehri için örnek olabilecek bir şehir marka kimliği oluşturulmasına katkı sunmaktı. Daha önce Kastamonu’nun marka şehir olması yönünde böyle bir çalışma yapılmamış olması ve bir model önerisinin olmaması bu çalışmaya ayrı bir önem atfetmektedir.  Bu çalışma Kastamonu’nun marka şehir olması yolunda şehir yöneticilerine bir yol haritası oluşturmuştur. Umut ediyorum ki şehir yöneticileri ve turizm paydaşları Kastamonu şehrinin marka şehir olması için çalışmamızdan faydalanırlar” şeklinde konuştu.
“ŞEHİR İÇİN ACİL OLARAK BİR LOGO VE SLOGAN BELİRLENMELİDİR”

Şehirlerin markalaşma sürecinde şehir kimliğini oluşturmak için en önemli unsurlardan birinin de logo ve slogan olduğunu ifade eden Bölükbaş, “kuvvetli bir şehir imajına sahip olmak için Kastamonu şehri için acil olarak bir logo ve şehri anlatan bir slogan belirlenmelidir. Çalışmamızda şehirdeki turizm paydaşlarınınlogo ve slogan önerileri yer almıştır. Paydaşlarca Kastamonu şehri için 52 slogan önerisi belirlenmiştir. Öneriler ışığında şehir için bir logo ve slogan belirlenebilir” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı da “Bir şehrin marka şehir haline gelebilmesi için o şehirde marka olmayı destekleyecek değerlerin ortaya çıkarılması ve farklılaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada şehrin yöneticileri, basın mensupları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmecilerinden oluşan paydaşları ile birlikte bu unsurların ön plana çıkartıldığına inanılmakta bundan sonraki çalışmalarda şehrin tüm unsurlarına değil, öne çıkan unsurlara yoğunlaşarak şehrin markalaşması üzerine çalışmalara başlanılması gerektiği düşünülmektedir.Çalışmamız Kastamonu şehrine, Kastamonu turizmine, literatüre hayırlı olsun” dedi.

Tez savunmasının ardından jüri üyelerinin tamamının oy birliği ile yüksek lisans tezi kabul görülen Fatma Bölükbaş’a Danışmanı Dr.Muharrem Avcı tarafından biniş giydirildi.