Kastamonu, tarihinin en büyük haksızlığına uğradın… Unutma!

Küre-i Nühas'tan Küre-i Bedbaht'a...(3)

Tam 6.5 katrilyonluk yatırımı…

1.200 kişilik doğrudan, 5 bin kişilik dolaylı istihdamı göz göre göre kaçırdık!

Olanı biteni il olarak seyretmişiz…

Seyretmemişsek sözümüz geçmemiş…

Belki de ağırlığımız yetmemiş!

Durum bundan ibaret.

Ama aklıselim sahibi olanlarımız bunu hiçbir zaman unutmayacak…

Siz de unutmayın!

 

 

Küre’de çıkarılan piritin ve ilçenin dağında tepesinde yüzyıllardır âtıl olarak bekleyen cürufun içindeki çok değerli kobaltın, Mardin Mazıdağı’nda, 1.2 milyar dolarlık …

Yani 6,5 milyar liralık …

Yani eski ifadesiyle tam 6.5 katrilyonluk yatırımla kurulan dev fabrikada ayrıştırılarak dünyaya satılacağı bilgisini, 27 Ekim 2018 tarihinden bu yana bütün boyutlarıyla aktarıyoruz …

1.200 kişiye doğrudan …

5.000 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlayacak bu dev yatırımın elimizden / ilimizden göz göre göre kaçışını duyurmaya çalışıyoruz …

“Küre özelinde koca il, kaçırdıklarının ardından bakıp kalmamalıydı …” düşüncesini gündemde tutmaya özen gösteriyoruz …

●●●

Üstüne basa basa diyoruz ki:

Küremizin piriti, cürufu ekonomi biliminin doğrularını hiçe sayan bir anlayışla ülkenin kuzeyinden ta güneye kobaltı ayrıştırılmak üzere taşınmaya başlanıyor …

Ülkem bu çarpık sanayileşmeyi seyrediyor …

Memlekette “tık” yok!

Sanki yer yarılmış içine girilmiş suskunluğu …

Ama unuttuğumuz bir gerçek var …

O da şu:

Tarih hiçbirimizi affetmeyecek!

Pek çok konuya ilişkin olarak yapılanları, sarf edilen çabaları asla küçümsemediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz …

Bunun haksızlık olacağının bilincindeyiz …

Ama Küre ve kobalt konusuna duyarsız kalınması neredeyse her şeyi “değersizleştiriyor”!

●●●

Peki bugünlere nereden ve nasıl geldik?

İllere göre yatırım teşvik dağılımı uygulamalarında 2012 yılına kadar 4 bölgeli sistemin uygulandığını biliyoruz …

Biz 4. bölgede yer alarak en etkin teşviklerden faydalanabilir durumdayken, 15 Haziran 2012 tarihinde yapılan değişiklikle 6 bölgeli sistem devreye giriyor …

Ama Kastamonu yerinde sayıyor, 4. bölgede kalıyoruz.

Sonrasında yapılan değişiklik ve eklemelerde de hiç esamemiz okunmayınca volümlü yatırımlar için hiç bir cazibemiz kalmıyor …

Bugünlere böyle böyle geliyoruz …

Üretimde, ana hammaddenin sahibi olan topraklara “vefa”nınadını anan bile kalmıyor …

Bir bakıma “aslan kediye boğduruluyor”!

Hangi imkanları nasıl, hangi oranda yitirdiğimize meraklananlar, aşağıdaki linkten daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

●●●

Dememiz o ki, bu “kaçış”ın yolları ilmek ilmek örülmüş …

Olanı biteni il olarak seyretmişiz …

Seyretmemişsek sözümüz geçmemiş …

Belki de ağırlığımız yetmemiş!

Durum bundan ibaret.

●●●

Onca kelâm ettik …

İsteyen, gazetemizde son iki haftadır yayınlanan yazılara ulaşabilir …

Uzun lâfın kısası …

Kastamonu, tarihindeki en büyük ekonomik haksızlığa uğradı.

Ama bilin ki …

Birileri görmezden gelse de aklıselim sahibi olanlarımız bunu hiçbir zaman unutmayacak …

Siz de unutmayın!

http://istanbulymmo.org.tr/dosyalar/platformNotlar/20170215/De%C4%9Fi%C5%9Fikliklerin%20Dercedildi%C4%9Fi%20Karar%20ve%20Tebli%C4%9F_12%2001%2017.pdf