Kastamonu Üniversitesi 2018 “Sayıştay”

Önceki rektör ve yönetim ekibinin dönemine dair “Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu” yayımlandı.Meraklıları Sayıştay web sayfasındaki raporu enine boyuna okuyabilirler…

“Yorumsuz” aktarıyorum “bulgu”ları:

“Denetim Görüşünün Dayanakları”…
“Bulgu 1: Döner sermayeli kuruluşlarca yatırılan sermayeler hesabının gerçeği yansıtmaması.”
“Bulgu 2: Geçici kabul işlemleri yapılan maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin tutarları ilgili oldukları varlık hesaplarına alınarak mali tablolarda gösterilmemesi.”
“Bulgu 3: İade edilen üniversite gelirlerinin hesaplara hatalı kaydedilmesi.”
“Bulgu 4: Üniversite adına yetkisiz birimler tarafından banka hesabı açılması.”
“Bulgu 5: Taşınır mal yönetmeliğine aykırı uygulamaların bulunması.
A-) Taşınır sistem kayıtlarının mevcut durumu yansıtmaması.
B-) Hurdaya ayrılması gereken taşınırlara ilişkin işlemlerin yapılmaması.
C-) Harcama birimlerine ait ambarların tek kod altında toplanması.
D-) Dayanıklı taşınırlara numaralandırma işlemlerinin yapılmaması.”
“Bulgu 6: Sosyal tesislere ilişkin hesap ve işlemlerin özel bütçe hesabı içerisinde takip edilmesi.”

“Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler”…

“Bulgu 1: Geçerlilik süresi dolan teminat mektuplarının iade edilmemesi.”
“Bulgu 2: İhale kapsamında alınan nakit teminatların işin sonunda ilgilisine iade ve hazineye gelir aktarımı işlemlerinin gerçekleştirilmemesi.”
“Bulgu 3: Vadeli banka hesabına ilişkin olarak elde edilen faiz gelirinin hatalı muhasebeleştirilmesi.”
“Bulgu 4: Kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmaması.”
“Bulgu 5: İrtifak hakkı sözleşmesi ile yaptırılan yurt binasına ilişkin eksiklerin bulunması.”
“Bulgu 6: İkili öğretim yapılan bazı birimlerde mevzuat ile belirlenen sınırlamaların aşılması.”

Ayrıyeten…
“Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Performans Denetim Raporu” da var aynı başlık altında.

“Bulgu listesi”…
“A. Denetim Bulguları: 1. Performans hedefi tablolarında açıklamalar kısmına yer verilmemesi.”

Kastamonu Üniversitesi’nin yeni yönetiminin bu raporda kaydedilen bulguların oluşmasında sorumluluğu yok kuşkusuz…
Bulguların arka planını araştırmak ve gereğini yapmak gibi bir sorumluluğu var ancak.

“Hukukçu rektör” döneminde…
Kuşkumuz yok.

 

“Yılan Hikayesi Sağlık Ocağı”

Honsalar Mahallesi Gökdere (Gövdere) muhitinde aile hekimliği merkezi açılması için vatandaşlar bir yıldır çırpınıyorlar…
İl Özel İdaresi mülkiyetindeki Sepetçioğlu konağında açılmasına ilişkin “fiilen” fikir birliğine vardı kamu bu süreçte.

Gazetelerde boy boy fotoğraflar çıktı…
Sütun sütun beyanlar.

“Tam oldu” derken…
Sürüncemeye girdi mevzu.

Muhtar Ramazan Boyacı en son Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti ve derdini anlattı, derman istedi…
Vali Karadeniz ilgiyle ve titizce dinledi.

Akabinde…
İl Özel İdaresi, konağın aile hekimliği merkezi amacıyla kullanılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisine onay verdi, yazı muhatap kuruma gönderildi.

Ne var ki…
Söz konusu konağın aile hekimliği merkezi için uygun olmadığını düşünüyor İl Sağlık Müdürlüğü, “mimari tadilat yapılamayacağı” iddia ediliyor.

“Sürünceme Sağlık Ocağı”…
Kırtasiye kalabalığı.

 

MUSTAFA AFACAN