Kastamonu Üniversitesi’nin, İslam Âlimi Muhammed İhsan Oğuz’u hatırlayışı

Bir şehrin, bir üniversitenin kendi değerlerine sahip çıkması çok güzel. Ölümünden28 yıl sonra da olsa, Üniversitemizde M. İhsan Oğuz’un anılmasından, kapsamlı çalışmalar yapılmasından mutlu oldum.

Bu toplantıda, 1. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışmasında yüksek lisans ve doktora tezlerinden dereceye giren akademisyenlere ödülleri verilecek.

Bu arada, saat 15.50’te Profesör Dr. İbrahim Coşkun tarafından “Muhammed İhsan Oğuz Bey‘in Güncel Dini Konulara Bakışı”anlatılacak. Süre 20 dakika azdır, ama ilk adım olarak güzeldir. 16.45‘te Profesör Dr. Hasan Onat’ın yöneteceği panelde üç Prof. Dr. Öğretim Üyesi, “İslam’ın Geleceği Açısından İlahiyatlı ve İlahiyatlar” konusunda görüşlerini sunacaklar.

Muhammed İhsan Oğuz

Bilindiği üzere, M. İhsan Oğuz’un, İslam‘da kaza ve kader, insanın yaptıklarından sorumlu olduklarına dair görüşleri çok açıktır. Çok önemlidir. Adalete, kul hakkına açıklık getirmiştir;iyi Müslüman olmanın yollarını çok açık dile getirmiştir. Uzun yıllar yanında bulunan, kitaplarınınbir bölümünü bugünkü Türkçe’ye kazandıran Sayın Mustafa Bayburtlu’ya sordum: “Rahmetli hocamızın kısaca anlayışı nedir?” diye. Cevabı şu oldu: “Allah’a hoş kulluk, Peygamberimize has ümmetlik konusuna çok önem verirdi. Bizim tasavvuf anlayışımız Allah’ın kitabı, Peygamberimizin sünneti yoludur, derdi.”

Kastamonu Gazetesinde 3 Ağustos 2011’deki yazımda “M. İhsan Oğuz’un geniş kapsamlı toplantılarla büyük din ilminin ve değerli eserlerinin toplumumuza aktarılmasını diliyorum” ve 3 Ağustos 2015 tarihi yazımda da, “ Bu büyük İslam aleminin, değerli Kastamonulu hemşerileri, bu hazineden ne derece faydalanıyorlar merak ediyorum” demiştim.

Bu değerli toplantıya Oğuz Vakfınca davet edildim. Çok arzu etmeme rağmen sağlık sorunlarım nedeniyle katılamayacağım için üzgünüm.

Yukarıda yer alan dileklerimin bir bölümünün gecikmeli de olsa gerçekleşmesinden dolayı mutluyum. Bu toplantının olumlu etkileri olacağına inanıyorum. Hayatı değerli kılma için fırsatlar sunacaktır.

İnşallah Kastamonu Üniversitesi toplantı salonu Kastamonulu hemşerileri tarafından doldurulur ve ilgi ile konuşmalar izlenir.

Bu güzel adım için, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne, İlahiyat  Fakültesi Dekanlığına ve öğretim üyeleri ile Oğuz Vakfına gönülden teşekkürler.

 

Suya Çizgi / Necdet Kırceylan