Kastamonu’da maarifin “41” sorunu

Okul öncesinden liseye, halk eğitim merkezlerinden özel bireylerin eğitim kurumlarına kadar cümle Kastamonu maarifinin “41” tane sorunu var…
“Toz pembe” madalyonun arka yüzünde “derman” bekleyen dertler.

“41” sorun…

“Okullar arasında akademik başarı farkı fazla”, “Öğretmen motivasyonu düşük”, “Öğretmen ve idarecilerin mesleki yeterlilikleri geliştirilmesine ihtiyaç var”, “Liselerin yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç var”, “Okul öncesi okullaşma oranı düşük”, “Devamsızlık oranı fazla”, “Öğrencilerin ölçme değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesine ihtiyaç var”, “Sınavlarda dikkat dağınıklığı var”, “Proje yazma becerisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor”, “Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yönelik sağlanabilecek sosyo-ekonomik desteklerin artırılması lazım”, “Okuma alışkanlığı yok”, “Yabancı dil eğitimi yetersiz”, “Öğrenci ve velilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik yetersiz”, “Okul öncesi eğitim kurumları ve ana sınıfı yetersiz”, “Spor salonları sayıca yetersiz”, “Okullarda tasarım beceri atölyeleri yok” “Laboratuvar ve atölyeler sayıca yetersiz”, “Hayırsever kişi ve kurumsal sponsorluklar sayıca yetersiz”, “Güzel sanatlar ve spor liseleri yok”, “Öğrencilerin il içi ve dışı kültürel faaliyetlere katılımı az”, “Başarılı eğitim kurumlarına yapılan ziyaretler yetersiz”, “Sosyal medya, telefon, internet bağımlılığının önüne geçecek etkinlik az”, “Öğrenci ve velilerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak etkinlikler az”, “Çocukların yaz tatilinde kalteli zaman geçirmesini sağlayacak etkinlikler yetersiz”, “Okullarda öğrencilerin meslek edinmeleri konusunda kariyer günleri etkinlikleri yetersiz”, “Sektörler ve paydaşlarla işbirliği yetersiz”, “Mesleki eğitime yönelik olumsuz algı var”, “Özel eğitime gereksinim duyan çocukların tespiti ve il bazlı tarama yapılmadı”, “Özel eğitim ihtiyaç haritası yok”, “Özel eğitim konusunda materyal sorunu yaşanıyor”, “Fiziki (bina) yetersizlik yaşanıyor”, “Özel çocuklara sahip ailelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yetersiz”, “Özel eğitim konusunda yönetici ve öğretmenlerin alan bilgileri az”, “Kaynaştırma öğrencilerinin durumu konusunda iç ve dış paydaşlara yönelik yapılan farkındalık çalışmaları yetersiz”, “Özel eğitim öğrencileri ile normal eğitim alan öğrenciler arasında uyum sıkıntıları var”, “İl genelinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik veri tabanı eksik”, “Bağımlılık, aile içi şiddet, dijital, finans, ekoloji, sosyal medya okuryazarlığı farkındalık eğitimleri sayıca az”, ” Mesleki uzmanlığı olmayan işsizler konusunda çalışmalar yetersiz”, “Yabancı uyrukluların dil eğitimleri yetersiz”, “Bireylere sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam becerileri kazandırılması konularında eğitimler yetersiz”, “Öğrencileri obezite ile mücadele etkinliklerine katılımları yetersiz”, “Ev kadınlarının istihdamına yönelik faaliyetler yetersiz”.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin “Eylem planı” söylüyor yukarıdaki “41” sorunu…
“Dağ” misali.

Samimiyetle hazırlanmış bir “plan” olduğuna şüphe yok…
“Röntgen”.

Eğitimde “çağ atlayan” Kastamonu…
“41” kere maşallah.

Not: Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü 2 Ekim 2019 tarihli eylem planında sadece “41” sorunu kaydetmekle yetinmemiş…
Sorunların çözumüne yönelik “82” eylem ve “176” faaliyet belirlemiş, takvimini hazırlamış, yıla yaymış.

Sene bitti…
Belki “sıfır” sorun kaldı kimbilir?

 

 

MUSTAFA AFACAN