Kastamonu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası

Kastamonu’nun sahip olduğu değerlerin ortaya koyulması, tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir anlayışla ekonomik değere dönüştürülmesi amacı ile Turizm Fakültesi öğretim elemanları tarafından başlatılan “Kastamonu’nun Somut Olmayan Kültürel Varlıkların Araştırılması Projesi” tamamlandı.

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı editörlüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle yayınlanan dört kitap ve yazarları şöyle:

Kastamonu Festivalleri- Prof. Dr. Saim ATEŞ, Prof. Dr. Kutay OKTAY

Kastamonu Efsaneleri- Doç. Dr. Canan TANRISEVER, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU, Öğr. Gör. Ömer SARAÇ

Kastamonu’nun Manevi İklimi- Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI, Arş. Gör. Dilara EYLÜL KOÇ

Kastamonu Yemekleri- Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan AYDOĞDU,  Arş. Gör. Emrah YAŞARSOY, Öğretmen Metin MIZRAK

Tüm kitaplar ücretsiz olarak aşağıdaki linklerden indirilebiliyor.

 

https://turizm.kastamonu.edu.tr/images/2018/KastamonuEfsanaleri.pdf

https://turizm.kastamonu.edu.tr/images/2018/KastamonuFestivaller.pdf

https://turizm.kastamonu.edu.tr/images/2018/KastamonuManeviIklim.pdf

https://turizm.kastamonu.edu.tr/images/2018/KastamonuYemekleri.pdf