Kastamonu’nunki “keçi yolu”, akranlarımızınki “otoban”

Vaktin Çorum Valisi’nin Çorum ve çevresindeki illerin atağa geçmesi, kalkınması için “Bölge Kalkınma İdaresi”nin büyük önem taşıdığını belirterek “Kızılırmak” veya “Orta Anadolu” adı altında bir kalkınma idaresi kurulması için çaba gösterdiklerini açıklamasından 4 yıl sonra Çorum erdi muradına…

Kastamonu’nun önce “niyet etmesi”ve üstüne 4 küsur yıl “çaba göstermesi” lazım ki aynı murada ere.

 

Vaktin Çorum Valisi’nin 23 Ocak 2016 tarihinde yaptığı açıklamayı okuyalım…

“Türkiye’nin milli geliri düşük olan özellikle Güneydoğu ve Doğu’da GAP, Karadeniz’de DOKAP gibi çeşitli kalkınma idareleri kurulmuş ve bu kalkınma idareleri yatırımları o bölgede artıran, çoğaltan bir yapıya sahiptir. Artık sıranın bize geldiğini düşünüyorum ve Orta Anadolu Kalkınma İradesi veya Kızılırmak Kalkınma İdaresi adı altında ilimizin merkez olacağı düşüncesiyle daha çok Kızılırmak adını kullanmak istiyorum. Çünkü Kızılırmak bizim ilimizin 10 yerinden geçiyor. Birçok ilçemizle de bağlantılıdır. Çorum’u Amasya’yı ve Tokat’ı içine alan bir idare olacak ki bu idarenin kurulması için bir rapor hazırladık ve valiliklere gönderdik. Onlar da incelediler ve milletvekillerimize, bakanlarımıza intikal ettirdik. Şuanda onlar da inceleme safhasındalar. Bölge Kalkınma İdaresi kurulursa bölgemiz kalkınacaktır çünkü İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin pek gelişmiş bir bölgesi değil. Her ne kadar biz bu bölge bağlı, devlete hiçbir zaman yanlış yapmayan bir bölge olmasına rağmen milli gelirden çokta fazla pay almamıştır.”

Duru bir anlatım…
Net.

(Çorum Valiliği’nin işbirliğine gittiği komşuları Tokat ve Amasya da murada erdi…
Tokat, Çorum Valisi’nin açıklamasından 8 ay sonra DOKAP kapsamına alınarak Çorum ve Amasya’yı yalnız bırakmıştı, Çorum ve Amasya geçtiğimiz günlerde aynı çatı altına girerek Tokat’ı “yakaladılar.”)

Kastamonu’nun “kalkınma bölge idaresi” için hangi kesimlerce nasıl bir çaba sarf edildiğini bilmiyoruz…
“Tabu” adeta.

(CHP ve kimi meslek odalarının gayretini ayrı tutuyorum…
CHP’nin verdiği “BAKAP” önergesi Meclis “raflarında”, kimi meslek odalarının sözleri ise “kubbede” saklı.)

Kastamonu’nun kalkınma yolu “keçi yolu”…
Akranlarımızın ki ise “otoban”.

Kastamonu “dönemlik” COVİD 19 pandemisinden çıktıktan sonra…
“Evladiyelik” ekonomik bunalım pandemisiyle baş başa kalacak.

Şartlar daha da zorlaştı…
Destek lazım.

Önlem alınmalı…
Hastayı kaybedeceğiz bu gidişle.

 

 

MUSTAFA AFACAN