Kastamonu’ya otomobil fabrikası istiyoruz

Sayın Milletvekilimiz Murat Demir’in başlattığı Otomobil Fabrikasının Kastamonu’ya kurulması talebi hemen hemen her kesim tarafından destek buldu. Bu yatırımın Kastamonu’ya yapılmasını istemeyecek bir Kastamonulu düşünemiyorum. Elbette bizler de herkes gibi istiyoruz ve destekliyoruz.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılı için süre verdiği Yerli Otomobil için seri üretime 2021’de geçilmesi planlanıyor. Bu sebeple bu işe soyunan babayiğitlerin fazla vakti yok. Şimdiden bir çok il davet yazısı yazdı, avantajlarını anlatmaya başladı.Henüz bizim talebimizin ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum.
Dünya Gazetesinin haberinde Kastamonu’dan bahsedilmiyor.

Sayın Milletvekilimizin babayiğitlere buyrun Kastamonu’ya demesi için fazla vaktimiz yok.

 

KAYSERİ: 1 milyon m2 Arsa teklif etti
ADANA : Otomotiv Sektörü var, Demir Sektörü güçlü
SAKARYA : Kentin kuzeyinde yer hazır, yan sanayi için alan var.
ESKİŞEHİR: 5 milyon m2 alan tahsisi mümkün. Motor Mükemmeliyet merkezi,Üniversite endüstride aktif.
KONYA: Yeri var.AR-GE teknoloji Yatırımları, Yetişmiş insan gücü var.Bölgenin Merkezi.
AKSARAY : 500 hektarlık alan hibe ediyorlar. Bölgede Otomotiv var.
BURSA : Otomotiv Sanayinin Merkezi. Yan Sanayi Güçlü.Test Merkezi kuruluyor.
İZMİT,İZMİR,ANKARA,MERSİN,GAZİANTEP vb. saymıyorum bile…

Herşeyden önce bu rakiplerle aşık atacak cesareti gösteren Sayın Vekilimiz Murat Demir’i cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Mutlaka onun da çantasında bizim bilmediğimiz önemli avantajlarımız vardır.

Bizim Kastamonu’ya Otomobil Fabrikası istememiz neye karşılık geliyor?

Asgari şartları nelerdir acaba diye biraz araştırma yaptım.
Eğer bu asgari şartlar yerine getirilirse Kastamonu lig atlar. Önünde kimse duramaz.

Sayın Demir’in Babayiğitler fabrika yerini belirlemeden eksiklerimizin hazır hale gelmesi için elinden geleni yapacağına hiç şüphemiz yok.

 

Büyük Sanayi Yatırımlarında dikkate alınacak ana faktörler şunlar.

1 Ulaşım – Lojistik
2 Kalifiye İşgücü Arzı
3 Hammadde
4 Pazarlama
5 Coğrafi şartlar
6 Enerji

 

1 Ulaşım – Lojistik

Otomobil Üretimi elektronik, Digital teknolojik birikim yanında ağır sanayi imkânlarına da ihtiyaç duyar. Birbiri ile bağlı olan demiryolu, liman, havayolu, karayolu ağı gereklidir. Aksi takdirde üretim ve pazarlamanın her aşamasında nakliye maliyetleri son derece yüksek olur. Daha işe başlamadan bu maliyetler hesaplanır ve rantbl olup olmamasına göre yatırım kararı verilir ya da vaz geçilir.

Öyle ise Ulaşım ve Lojistik için Kastamonu’nun ihtiyaçları :

  • Demiryolu gelmeli. Yetmez Demiryolumuz İnebolu Limanına bağlanmalıdır.
    • İnebolu Limanı en az 100.000 ton kapasiteli gemilerin girebileceği bir hâle getirilmelidir.
    • İhalesi yapılan İnebolu – Kastamonu Yüksek Standartlı yolumuz bir an önce devreye alınmalıdır.

 

2 Kalifiye İşgücü Arzı=

 

Türkiye’de işsizlik oranı %10-11 seviyelerinde seyrederken Kastamonu’da bu oran TÜİK Verilerine göre %5,8’dir. Özellikle kalifiye diye tabir edilen genç ve eğitimli işgücü bölgemizde yok denecek kadar azdır.

Oysa ki tedarikçi firmalar hariç TOFAŞ’da yaklaşık 9.000 işçi çalışmaktadır. Diyelim ki bu kalifiye işçileri masrafsız bir şekilde Bursa, İzmit gibi şehirlerdeki akrabalarını, köylerini bırakıp çocuklarının okullarını bırakmaya ve Kastamonu’da yaşamaya , çalışmaya ikna ettik.

Aileleriyle birlikte yaklaşık 35.000 – 40.000 civarında bir nüfus için yeterli konut, çocuklarına okulumuz var mıdır?
Her ailenin 1 çocuğu olsa 9 bin çocuk için dersliğimiz,
40 bin kişi için hastahanemiz, içme suyumuz, kanalizasyon alt yapımız yeterli midir?
İkili Eğitim Sistemine dönen ilimizde merkezde beş okul yeniden yapılacakken ilave 9000 civarında öğrenci için gerekli yatırımlar düşünülmüş müdür?

Öyle ise Kalifiye İş gücü Arzı için Kastamonu’nun ihtiyaçları:
• Kısa sürede artacak ilave 50 bin nüfus için içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, sağlık, eğitim gibi eksikliklerimizi tamamlamalıyız.

 

3– 4 Hammadde ve Pazarlama

 

Otomobil Üretimi için ne yazık ki Kastamonu’da hiçbir hammadde bulunmamaktadır.Kauçuk, petrol türevleri de yoktur. Ara mamul üreticisi ve tedarikçisi de yoktur. Bu sektörün en büyük ihtiyacı demir, çelik, sac, petrol türevi ürünlerinden sadece Karabük Demir Çelik Fabrikasından ve eğer bu konuda üretim yapabiliyorsa faydalanabilecek durumdayız.

Otomobil Üretimi ile ilgili yan sanayi İstanbul, İzmit, Bursa ve Çevre illerde yoğunlaşmıştır. Bir otomobilin yaklaşık 30 bin civarında parçası olduğunu ve bu parçaları üretenlerin Marmara Bölgesinde kümelenmiş olması Kastamonu’ya Otomobil Fabrikası açacak Babayiğitler için önemli bir ilave nakliye maliyeti anlamına geldiği açıktır.
Örneğin sadece bir adet lastik nakliye maliyetinin Fabrikanın kümelenme bölgesine uzak olması sebebi ile 1 Dolar fazla olması halinde yılda 50.000 adet üretim yapan bir otomobil fabrikası için ek 200.000.- Dolar maliyet demek olur. Yaklaşık 30.000 adet parçanın ilave nakliye maliyetini ne yapacağız diye sorduklarında cevabımız olabilmelidir.

 

5 Coğrafi şartlar

 

Kastamonu OSB alanı yaklaşık 1225 Dönümdür. Ortalama büyüklükte bir otomobil fabrikası için ihtiyaç duyulacak alan yaklaşık 2000 ile 2500 dönüm civarındadır. Fabrikanın çevresine kümelenecek Yan Sanayi Yatırımları ve diğer ihtiyaç duyulan alanlar hariç.(Kayseri 1 Milyon m2 arsanın hibesini vaad etti)

Bu alanın tek parça ve bütün olarak Sanayi Alanı ilan edilmiş ve bunun için gerekli her türlü altyapısı hazırlanmış olmalıdır. Çevresinin de genişlemeye müsait olması gerekir.
Arazi düzenlemesi yapılmış (Hafriyat işleri vb.) Yol, Su, Kanalizasyon, Elektrik, Doğalgaz hatlarının ve şebekelerinin tamamlanmış olması bunların bütün yatırım maliyetleri önceden hazırlanmış veya planlanmış olması gereklidir.

Ayrıca Kastamonunun mevcut Enerji altyapısı ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanabilmesi için yeterli değildir. Bunun için enerji nakil ve trafo indirme merkezleri ve dağıtım sistemi yatırımları da yapılmalıdır.
Bursa, Adana, İzmit, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi İllerin bunun gibi yeniden yatırım maliyetleri yapmasına ihtiyaç yoktur.

 

Sözün özeti;

Kastamonu’ya Otomobil Fabrikası yakışır. Bu hayali gerçekleştirmek için yola çıkan Sayın Milletvekilimiz Murat Demir’in önünde benim tespit edebildiğim kadarı ile ilk fırsatta çözülmesi gereken engeller şu şekildedir.

* Demiryolu gelmeli. Yetmez Demiryolumuz İnebolu Limanına bağlanmalıdır.

*İnebolu Limanına şu anda 5.000 ton kapasiteli gemiler yanaşabiliyor. Bu en az 100.000 ton kapasiteli gemilerin girebileceği bir hâle getirilmelidir.

* İhalesi yapılan İnebolu – Kastamonu Yüksek Standartlı yolumuz ‘un teslim süresi 3,5 yıl sonra. Yani 2019 da yapılacak ilk üretimden 1,5 yıl sonra. Yatırımcılar kapasitesi artırılmış, yol bağlantısı hazır yerler varken bizi bekleyemezler ama biz bunların hepsini bir an önce devreye alımalıyız.

*Babayiğitlerin fabrikalarında çalışan Kalifiye işçilerin Kastamonuya taşınması için çareler bulmalıyız.

*Kısa sürede artacak ilave 50 bin nüfus için içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, sağlık, eğitim gibi eksikliklerimizi tamamlamalıyız.

*Marmara da kümelenen Yan Sanayi Fabrikalarının Kastamonudaki Fabrikaya ulaştıracakları parçaların ilave nakliye maliyetleri için çare aramalıyız.

Allah Kastamonu’lu Babayiğitlerimizin yardımcısı olsun.

Sayın Milletvekilimizi, Belediye Başkanımızı, Oda Başkanlarımızı biz de destekliyoruz. Yukarıdaki sorunların da bu vesile ile çözülmesini bizler de çok istiyoruz.Destek veriyoruz.Allah yardımcıları olsun.

GÖRÜŞ / Fatih Köse