KASTROFEST’E DOĞRU

 1. Kastamonu Mutfak Kültürüyle İlgili Yayınlarımız:
 2. Kitaplar:
 • Türk Şekerciliğinin Öncüsü Araçlı Hacı Bekir Ailesi, gen. 3. bs., Ankara 2008, 80 s. Kültür Ajans Yayını.

(Birinci ve ikinci baskılar 2005 ve 2007 yıllarında yapılmıştır.)

 • Kastamonu Araştırmaları, Ankara 2007, 240 s. 38 makale ve bildiriden oluşan bu kitabımızdaki altı

makale doğrudan doğruya Kastamonu mutfağıyla ilgili olup bazı yazılarda da değinmeler vardır.

 1. Makaleler, Bildiriler:
 • “Türkiye’de Şekerciliğin Gelişmesinde Hacıbekir Müessesesinin Rolü” Geleneksel Türk Tatlıları

Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1984, s. 21-24. Yemek Kitabı, haz. M. Sabri Koz, İstanbul 2002, s. 770-789, Kitabevi Yayını.

 • “Kastamonu’nun Turistik Kültürel Donatımı”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu, Ankara

1989, s.161-166. (Kastamonu turizminde mutfağın önemine dikkat çekiliyor.), Kastamonu Araştırmaları, Ankara 2007, s.63-67.

 • “Kastamonu’nun Ünlü Yemek, Yiyecek ve İçecekleri”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1990/1/Türk

Mutfağı Özel Sayısı, Ankara 1990, 101-118. Kültür Bakanlığı HAKAD Yayını, Kastamonu Araştırmaları, Ankara 2007, s.139-157.

 • “Kastamonu’ya Özgü Kalkınma Modeli”, Kastamonu’nun Sesi, S 2, 2/1993, 27., Kastamonu’nun

Kalkınmasında Temel Çıkış Yolları Konulu Toplantıdaki Tebliğler, Kastamonu 2000, s.34-36, Kastamonu Belediyesi Yayını; Kastamonu Araştırmaları, Ankara 2007, s.68-69. (Yeşile ve mutfağa dayalı bir model)

 • “Kastamonu’da Dönerkebap Yapımı”, Kastamonu’nun Sesi, S 3, 3/1993, 18-19; Kastamonu

Araştırmaları, Ankara 2007, s.158-160.

 • “Kastamonu’da Doğada Kendiliğinden Yetişen Bitki ve Meyvelerle Beslenme (Özdemir Tan’la),

YemekKitabı, haz. M. Sabri Koz, İstanbul 2002, s.537-549, Kitabevi Yayını; KastamonuAraştırmaları, Ankara 2007, s.130-138.

 • “Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazma”, KastamonuAraştırmaları, Ankara

2007, s.161-163; MillîFolklor, S 76, Kış 2007, 63-64. (352 sayfalık yazmada meyve ve çiçek çeşitleri hakkında bilgi bulunmaktadır.)

 • “Kastamonulu Bir Kültür Eri: Ahmet Gökoğlu”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı, İstanbul 2005,

s.450-460. (Yemek derleyicisi Gökoğlu)

 • “Araçlı Ünlü Şekerci Hacı Bekir Ailesi”, KASYÖ-DER, S 7, 4-7/2006, 41-45.
 • “Türk Şekerciliğinin Öncüsü Hacı Bekir Ailesi”, Üsküdar’a Kadar Kastamonu, İstanbul 2008, s.423
 1. YKY.
 • “İneboluluların İstanbul’a Armağanı Bir Lezzet Durağı Abdullah Efendi Lokantası”, Üsküdar’a Kadar

Kastamonu, İstanbul 2008, s.429-432. YKY.

 • “Kastamonu’nun Turistik Kültürel Donatımında Ön Plana Çıkarılması Gereken Değerler”, KASYÖ-

DER, S 11, 1-6/2011, 12-13.

 • “Kastamonu’nun Turistik Kültürel Donatımı”, Kastamonu’da Turizm Paneli, Ankara 2011, s.16-25.

KASDERFED Yayını.

 1. Gurur Kaynağımız Kastamonulular kitabındaki Hacı Bekir dışındaki mutfak kültürüyle ilgili öncü, usta Kastamonulular:
 • Toptan Gıdacı Mehmet Reis (C III/176)
 • Ünlü Balıkçı İbrahim Soğukdağ (C V/127-128)
 • Yufkacılığı başlatan Kastamonulu Cemalî (C VI/83)
 • Abdullah Efendi Lokantasının Kurucusu Abdullah Efendi (C VII/120-122)
 • Usta Aşçı, Lokantacı İdris Çolpan (C VII/123-124)
 • Şekerci Ustası Cafer Erol (C VII/125)
 • İzbeli Ailesi (C VII/127-129)
 • Pastacı Bekir Baş (C VIII/25)
 • Çekme Helvacı Hayri Bülbül (C VIII/26-27)
 • Pastırmacı Tabakoğlu Ailesi (C VIII/27-28)
 • Pastırmacı Sucukçu Tokgöz Ailesi (C VIII/30-32)
 • Şekerci Ustası Muzaffer Erik (C IX/71-72)

Görülüyor ki, sadece Kastamonu mutfak kültürüyle ilgili yazılarımızı bir araya getirsek 300 sayfalık bir kitap olur… Kastamonu gazetesindeki köşemizde de makalelerimizde yer vermediğimiz pek çok mutfak bilgisinin bulunduğunu hatırlatmalıyız. Serap Efeoğlu’nun yeni yayımlanan Nail Tan’ın Kastamonu Kültürü Üzerine Çalışmaları (Ankara 2019, 144 s. Kültür Ajans Yayını) adlı kitaba bakılabilir. Birçok yazımızda Kastamonu çorba, ekmek ve yemeklerini derleyen Araçlı Ahmet Gökoğlu’ndan saygıyla söz etmeyi unutmadığımızı da belirtelim…