Kendir zirvesinin sonuç bildirgesi

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği Kastamonu Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 2,İşdünyası Zirvesi-Kendir’in Başkenti Kastamonu konulu panelin sonuç bildirgesi yayınlandı. KASİAD Şubesi tarafından kamuoyuna açıklanan sonuç bildirgesi 11 maddeden oluşuyor.

Sonuç bildirgesi maddeleri şöyle:

1) Kendir’in tanıtımına katkı sunacak müze, görsel imalat ve satış merkezi valilik ve belediye tarafından yerli müteşebbislerinde katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

2) İlimizde bulunan Kendir hanının imarı ve ihyası Kenevir konusunda Kastamonu için fark yaratacaktır.

3) Kendiri ucuz ve rekabet edebilir bir fiyatla piyasaya sunabilmek için; üretimde makineleşmeye yönelik adımlar atılmalıdır.

4) Merkez ilçeye bağlı Gölveren köyü civarındaki kendir havuzlarının ihya edilmesi ve lif çıkarmaya uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

5) Hempwood (Kenevir ahşabı) ve Hempcreate (Kenevir kullanılarak elde edilen doğal beton) için yerel sanayicilerle bir dizi toplantı tertip edilerek, konu sanayi ve üniversite iş birliğinde ele alınmalıdır.

6) Selüloz tesisi ile ilgili olarak konunun muhatapları tarafından ortaya konacak projelere kamu tarafından kaynak ve fon temini için gerekli adımlar atılmalıdır.

7) Yerli üreticinin desteklemesi, kendir üretimini konusunda teşvik edilmesi için konuya dair bilgilendirme toplantıları tertip edilmelidir.

8) Kastamonu’nun kendir ekimi ile ilgili sahip olduğu kültür ve geleneği endüstriyel alanda hayata geçirebilmek için, kendirden hangi alanda sanayi ürünü olarak faydalanılacağı belirlenmeli; konu daha dar çerçevede belirlenen kendir koluna yoğunlaşarak ele alınmalıdır.

9) Kendir üretimi noktasında en önemli eksik, tohum eksiğidir. Kendir üretiminde tekrar model şehir olmak için tohum miktarı ivedilikle artırılarak, mevcut kendir üretim havzaları tohum eksiğini gidermek için kullanılmalıdır.

10) Özelleştirilen Taşköprü SEKA Kağıt Fabrikası’nı elinde bulunduran mevcut şirket, atıl kapasitede cüz-i miktar üretim yapmaktadır. Taşköprü SEKA Kağıt Fabrikası’nın yerel dinamikler eliyle ortaya çıkacak konsensüsle tekrar canlandırılması, Kastamonu’da kendire dönüşü hızlandıracak girişimlerin başında gelmektedir.

11) İlk 10 maddenin hayata geçmesi için, Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, KASİAD, MÜSİAD ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak bir platformda harekete geçilmelidir.