“Kirliliğe karşı atıksu arıtma şart”

Karaçomak ve Gökırmak ovaları üzerinde bulunan tarım arazilerinin sulamasında kullanılan dere yataklarındaki kirliliği araştıran İGM’nin beklediği cevap Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nden geldi.
DSİ Bölge Müdürü Hayrettin Baysal imzasıyla Meclis’e gönderilen yazıda, söz konusu kirliliğin önüne geçilebilmesi için Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi projesinin ivedilikle devreye alınması gerektiği belirtildi.
Kastamonu Belediyesi ile 2017 yılı başında yaptıkları protokol ile proje çalışmalarına başladıklarını belirten Bölge Müdürü Baysal, Atıksu Arıtma Tesisi’nin proje yapım işini 23 Ekim 2017’de ihale ettiklerini ve proje yapım çalışmalarının 20 Şubat 2018’e kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Baysal, projenin yatırım programına alması halinde Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapım ihalesini 2018 yılında gerçekleştirilebileceklerini müjdeledi.
Baysal’ın İGM’ye gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
“Söz konusu alanlar bölge müdürlüğümüzce işletme ve bakım sorumluluğu Hasköy, Karaçomak, Karadere, Asar ve Germeçtepe-Kırcalar Sulama Birliklerine devredilmiş bulunan sulama sahalarıdır. Toplamda net 13.712 ha’lık sulama alanında sulama suyu Karaçomak, Karadere ve Germeçtepe Barajları ile Asar Göleti’nden karşılanmaktadır. Ancak şehir kanalizasyonunun Hasköy civarında Karaçomak Deresine deşarj edilmesinden dolayı sulama suyu kalitesi düşmektedir. Bu sebepten sulama yapan çiftçilerde cilt rahatsızlığının görülmeye başlandığı, üretilen bitkiler nedeniyle insan sağlığı açısından riskli durumlarla karşılaşılabileceği, sulama suyunun iyileştirilmesi için Kastamonu İli Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin ivedilikle devreye alınması 29 Mayıs 2017 tarih ve 229979 sayılı yazımız ile Kastamonu Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir. Akabinde Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından 6200 sayılı yasa ile kurumumuza verilen yetki kapsamında tesisin kurumumuz tarafından yapılması talep edilmiş ve Kastamonu Belediyesi ile kurumumuz arasında 2017 yılı başında yapılan protokol ile çalışmalara başlanılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanlığınca, Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapım İşi ihale edilerek 23 Ekim 2017 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Proje yapım çalışmalarının 20 Şubat 2018 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenmekte olup yatırım programında yer alması halinde 2018 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilebilecektir.”