KKV'de yeniden yapılandırma şart

mafacan

Rahmetli Vali Kamil Demircioğlu’nun KKV’yi kurduğu tarihten bu yana dünya çok değişti, günümüzde KKV’nin 1980’lerdeki bakış açısı ve kurumsal içeriğiyle yoluna devam etmesi mümkün değil…
Yönetim kurulunun yapısı başta olmak üzere tüzük baştan aşağı elden geçirilmeli.

Kurulduğunda iktisadi işletmesine tanınan haklar sayesinde gelir elde eden ve bu sayede yatırım altyapısı hazırlamak ve özel sektöre örnek olmakla kendini mükellef kabul eden KKV’nin faaliyet alanı bütçe açısından bakıldığında bugün zaten kendiliğinden ters yüz olmuş durumda…
Serbest piyasada öncelikli vakıf şirketi anlayışı mı kaldı?

Özel sektörün henüz cılız olduğu ve yeterli sermaye birikiminin olmadığı 1980’li yıllar nerde, henüz sanayileşemese bile başta inşaat olmak üzere ayaklarının üstünde durma emareleri gün geçtikçe gelişen günümüzün Kastamonu özel sektör sermayesi nerede?…
Dünyaya koşut kendi ölçeğinde Kastamonu da değişti ve gelişti.

Özel sektörün Valilik eliyle öncülüğe ihtiyacı kalmadı…
En azından yatırıma soyunduğu sektörler namına.

Ayrıyeten…
Günümüzde valiliklere böylesi bir görev ve sorumluluk düştüğü ve verildiği de meçhul.

Öte yandan…
İlin hükümetten taleplerini dillendirmeyi de valilerin sırtına yüklemek ne derece vicdani?

Valilik ile ilgili konuları KKV mevzusunda ne diye dile getiriyorum, KKV başkanlığını vali yapıyor da o yüzden…
Dönem valisi tüzük gereği doğrudan KKV başkanlığına oturuyor.

Ve ne yazık ki valilerin projeleri ve ilgileri nispetinde KKV yol alıyor…
Vali ilgiliyse bir heves, ilgisizse geçmiş olsun.

Haklarını yemeyelim, her vali ilk etapta KKV’ye büyük ilgi gösterdi hatta kimi zaman medet bile umdu bazı projelerin hayata geçirilmesine dair…
Ancak nesnel koşulların valilerin hevesini kırması her defasında fazla sürmedi.

En fazla yarım yıl…
Valilerin KKV defterini kapatması.

Ezcümle KKV’nin yönetim kurulu başkanlığı başta olmak üzere tüzüğünün baştan ele alınması lazım günümüz koşullarına uygun olarak…
O dönem “tabi” üye olarak yönetim kuruluna alınan kimi meslek odalarının da günümüzde en azından KKV kulvarında ne derece koşucu olabilecekleri şüpheli.

En son geçtiğimiz kongrede hararetli tartışmalara konu olmuştu tüzük değişimi…
Dönemin valisi ve KKV Başkanı “getirin tüzük önerilerinizi” diyerek sivilleşmeye yeşil ışık yakmıştı. Ne var ki tüzük önerisini kongre gündemine taşıyanlar bile bu çabanın altına girmediler.

Cumartesi gün yapılacak kongrede de büyük olasılık tüzük ana başlığı gündeme gelecektir…
Hararetli konuşmalar bari bu sefer tüzük değişikliğine yol açsın.

Kamu vakfı anlayışı bitmeli…
Sivilleşmeli KKV.

•••

Not:
“Sakla samanı gelir zamanı, bir kar yağdı ala kiraz zamanı, sattım samanı yaptırdım hanı” demiş zamanında çiftçi vatandaş…
Saman deyip geçme, para ettiğinde han sahibi eder sahibini.

Bu yıl ekinlerin bir bölümünü soğuk yaktı…
Kimi çiftçi daha şimdiden buğday tarlasını bozdu, başka bir ürün ekerek nafakasını kurtarabilir miyim derdine düştü.

Saman bu yıl sahibini mutlu, alıcısını üzgün edebilir…
Sakla samanı gelir zamanı.

mustafa-afacan-bant