Küçük işletmeye can suyu

KATSO’dan yapılan açıklamada, “Odamıza kayıtlı gerçek kişi şahıs işletmelerine Halkbankası’ndan İşe Devam Desteği – Küçük İşletme Can Suyu Kredisi hazırlanmıştır” denildi.

Kesinleşmiş son mali yılsonu cirosu 3 milyon lirayı aşmayan, gerçek kişi (şahıs işletmesi) firmaları risk grubuna göre azami 25 bin TL’ye kadar krediden yararlanabilecek.

Kredi vadesi 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönemli  olmak üzere toplam 36 ay olarak belirtildi.

Kredi geri ödemeleri, sadece Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacak. (Faiz oranı yıllık %7,50, komisyon oranı peşin %0,75 şeklindedir.) Ayrıca başvuru yapıldığı takdirde 25.000 TL limitli Paraf KOBİ Kart kullanımından da faydalanılabilecek.