Kurum amirlerine taşeronun kadroya geçişi anlatıldı

KHK ile kadroya geçecek olan taşeron işçilerin durumu ve bu süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere dün bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İş Kur İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ile SGK İl Müdürü Zafer Şimşek düzenlemeyle ilgili ayrıntıları paylaşıp merak edilen soruları cevaplandırdı.
İş Kur İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikle bünyelerindeki taşeron işçilerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olup olmadığını teyit etmeleri gerektiğini söylerken bu kapsamda olmayan çalışanların kapsam dışında kalacağını söyledi.
Ek bir teblig olmadığı takdirde; İdare, belediye yada onların şirketlerinin EKAP’ta yeralmayan personel alım hizmetlerinin Taşeron Düzenlemesi’nden faydalanamayacağını ifade eden İş Kur İl Müdürü Aşıcı, şunları söyledi:
“Taşeron Düzenlemesi’nde iki ana madde var. Bunlardan ilki geçici 23’üncü madde ve geçici 24’üncü maddedir. Geçici 23’üncü maddede 5018 sayılı kanunda belirlenen 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvelde belirtilen kurumlar ile 375 sayılı kanunda belirlenen 1’nci cetveldeki kurumlar bulunuyor. Geçici 24’üncü maddede ise İl Özel İdareleri ile Belediyeler bulunuyor. Önümüzdeki süreç çok kısa. Bu çerçevede ilk önce taşeron işçilerimizin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında da olup olmadığına bakılması en önemli konu olarak dikkat çekiyor. Burada sorumluluk tamamen idarelere, belediyelere yada onların şirketlerine ait. Bu noktada bakanlığımız www.altisveren.gov.tr adlı bir site faaliyete açtı. Bu sitenin üzerinden ihalenizin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olup olmadığını teyit etmeniz gerekiyor. Söz konusu ihalenin mutlaka EKAP’ta bulunması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus.” diye konuştu.
Düzenlemenin 4 Aralık 2017 tarihinden sonra taşeron işçisi olarak çalışmaya başlayanları kapsamayacağını belirten Aşıcı, “Herkesin kafasındaki hak sahipliği konusu var. Burada en önemli kıstas 4 Aralık 2017 tarihinde halen devam eden bir hizmet alımı olmak şartıyla o gün çalışanlar hak sahibi olacak. İstisnalar olacak. Askerlik, hastalık ve doğum izni bu istisnalar arasında yer alacak. Belirtilen tarihte çalışmayanlar ne yazıkki kadroya alım işlemleri yapılmayacak. Alım işleminin devamında Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekecek. Ayrıca tüm idarelerin 2017 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt işverenlerince 9 Ocak 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.” dedi.
2 Nisan 2018’den sonra taşeron işçiliğinin tamamen bitmiş olacağının altını çizen Aşıcı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu’nun da bize ifade ettiği gibi kesinlikle taşeron işçilik olayı bitmiş, kanun maddesine konulmuştur. Dönem dönem taşeron devam edecek yönündeki haberlere itibar edilmemelidir. Taşeron Düzenlemesi’nde sınavda başarılı olanlar 2 Nisan 2018’de kadroya geçmiş olacaktır. Bu tarihten sonra taşeron kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
Uygulamada herhangi bir aksaklık olmaması yönünden toplantının önem taşıdığına işaret eden Vali Yaşar Karadeniz ise “Fiilen çalışmalara başlandı. Uygulamada herhangi bir aksaklık olmaması için ve ileride farklı sorunlar yaşamamak adına bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Salı günü İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile saat 09.00’da telekonferans yapılacak. Küçük bir grup ile telekonferansa katılacağız” diye konuştu.
İç İşleri Bakanlığı’nın Valiliğe gönderdiği yeni bir genelgeyi de katılımcılarla paylaşan Vali Yaşar Karadeniz “696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince söz konusu usul ve esaslarda şirketlerce işçi statüsünde devir yapılacak alt yüklenici personel kapsamı belirlenmiş olup; halihazırda sermayesinin yarısından falzasına sahip olan mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilen personel kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle şirketlerde çalışan personel işçi statüsüne geçiş statüsüne tabi tutulmaycaktır” ifadelerini kullandı.