KUTLAMALAR YILI 2019

2019 yılı, Türk tarihi ve kültürü için önemli birçok olayın 100. yılıdır. Yıl boyunca bir faaliyetten diğerine koşacağız anlaşılan. Tespit edebildiğimiz kadarıyla şimdiden belli bazı kutlamaları sıralamak istiyoruz:

UNESCO Kutadgubilig Yılı: Türk edebiyatının ilk yazılı eserlerinden 6645 beyitten oluşan, Yusuf Has Hacip (1017?-1077?) tarafından 1069 yılında yazılışı tamamlanarak Kaşgar’da Karahanlı Hakanına sunulan bu eser, bir siyasetnamedir. Hükümdara devleti nasıl yönetmesi gerektiğini anlatmaktadır. Bugünkü evrensel değerlerin birçoğu 950 yıl önce bu eserde yer almıştı. Bu sebeple UNESCO, yazılışının 950.yıldönümü dolayısıyla üye ülkelerde kutlamaların yapılmasını üzerinde toplantılar düzenlenmesini kararlaştırmıştır.

  Prof.Dr.Fuat Sezgin Yılı: 30 Haziran 2018 tarihinde kaybettiğimiz İslam bilim tarihi çalışmalarıyla tanınan İstanbul’daki İslam Bilim Tarihi Müzesinin kurucusu Prof.Dr.Fuat Sezgin’in kaybı dolayısıyla T.C. Cumhurbaşkanlığınca 2019 yılı Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı ilan edilmiştir. Yıl dolayısıyla İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlükleri iş birliğiyle 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da I. Uluslararası Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlenmiştir.Yıl boyunca 1929 Bitlis doğumlu bu değerli bilim insanının hayatı, bilimsel çalışmaları, hizmetleri ayrntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Âşık Veysel Yılı: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından doğumunun (25.10.1894) 125.yılı dolayısıyla ünlü Türk halk şairi Sivas Şarkışla Sivrialan köyü doğumlu, 21 Mart 1973 tarihinde aramızdan ayrılan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun anısına ilan edilmiştir. TÜRKSOY, her yıl doğum ve ölüm yıllarına göre Türk dünyasında anılacak, tanıtılacak sanatçı ve bilim insanlarını belirleyip bir takvimle Türk dünyasına duyurmaktadır. Âşık Veysel, Göl Köy Enstitüsüne defalarca gelmiş, Halkevinde İhsan Ozanoğlu ile de bir karşılaşma yapmıştır. Bu karşılaşma Valiliğin Kastamonu kitabında Prof.Dr.Eyüp Akman tarafından Fazıl Bayraktar’dan naklen kaleme alınmıştır (s. 281-283).

16 Mayıs 1919 Kastamonu’da İzmir’in İşgalini Protesto Mitinginin 100. Yılı: İzmir 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde o gün ilk protesto mitingi Muğla’da düzenlenmişti. Prof.Dr. Utkan Kocatürk’ün Atatürk ve T.C. Tarihi Kronolojisi’ne (Ankara 1983) göre; ikinci gün 16 Mayıs 1919’da Kastamonu, Denizli, Tavas, Bayramiç ve Seydişehir’de miting yapılmıştı. İstanbul daha uyanmamıştı. 19 Aralık 1919 Kadın Mitingi kadar bu olay da Kastamonu için önemlidir.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışının 100. Yılı: İstiklal mücadelesinin başlangıcı sayılan bu önemli olay, şüphesiz görkemli törenlerle kutlanacaktır.

21-22 Haziran Amasya Tamimi’nin 100. Yılı: 9. Ordu Müfettişi Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın vatanın tehlikede olduğunu vurguladığı ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Sivas’ta bir kongre toplanacağını duyuran genelge.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı: Sivas’tan önce Doğu Anadolu illerinin temsilcileri Erzurum’da toplanıp vatanın kurtarılması konusunu görüştüler. Kongre başkanlığına Gazi Mustafa Kemal Paşa seçildi. Kongre sırasında Gazi, ordudaki görevinden istifa etti.

4-12 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 100. Yılı: İstiklal Mücadelesi’nin programı, ilkeleri önemli ölçüde Sivas’ta belirlendi. Bütün Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tek çatı altında birleştirildi. Manda reddedildi. Temsil Heyeti Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sivas’tan millî mücadelenin yönetilemeyeceğini anlayıp Ankara’ya hareket etti.

10 Aralık 1919 Anadolu’da İlk Kadın Mitingi’nin 100. Yılı: Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hanımlar Şubesinin Kız Muallim Mektebi bahçesinde düzenlediği İzmir, Maraş, Antep ve Urfa’nın işgallerini protesto mitingi çok yönlü önemli bir olaydır. Şüphesiz Kastamonu’da önemli törenlerle kutlanacaktır.

27 Aralık 1919 Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişlerinin 100. Yılı: Sivas Kongresi’nin seçtiği Heyet-i Temsiliye Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa beraberinde üyeler olduğu hâlde 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Resmî temsilciler ve halk tarafından coşkuyla karşılandı. Bu tarihten itibaren artık Ankara Millî Mücadele’nin merkezi olacaktır.

Bir de Anma:Orhan Şaik Gökyay’ın Ölümünün 25. Yılı: İnebolulu ünlü şair ve edebiyat araştırmacısı, eğitimci Orhan Şaik Gökyay 2 Aralık 1994 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 25.yılında başta İnebolu olmak üzere Kastamonu’da, Ankara ve İstanbul’da törenlerle, toplantılarla anılacaktır.

Şimdilik bu kadar…Zaman zaman yılın önemli olaylarını ele alıp bilgilerimizi tazelemeyi sürdüreceğiz…