Lamı cimi yok en yoksul bölgeyiz

TÜİK “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2019” raporunu yayımladı, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge “Kastamonu, Çankırı, Sinop” çıktı…
“Varlık içinde yokluk”.

“Eksilmiyor” üstelik…
“Artıyor”.

“İyiye” gitmiyor Kastamonu…
Her yıl daha “kötüye” yolcu.

(“Göreli yoksulluk” nedir?…
“TÜİK’e göre göreli yoksulluk, bireylerin toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hane halkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır.”)

2018 yılında “Kastamonu, Sinop, Çankırı” bölgesinde 91 bin “yoksul vardı, 2019’da “yoksul” sayısı 113 bine çıktı…
Reva mı Kastamonu’ya?

Yoksulluk sınırı 2018’de “8 bin 741 TL” idi…
2019’da “10 bin 682 TL” oldu.

Hayat “pahalandı”…
Yoksulluk “yokuş aşağı”.

81 vilayet içinde en “göreli yoksul” 3 vilayetten biri “Kastamonu”, diğer 2’si “kapı komşularımız”…
Ne olacak bu 3 ilin hali?

Mangallar sönsün…
Kül kalmadı.

(Daha acısı ne biliyor musunuz?…
Güneydoğu’ya, Doğu Anadolu’ya “ağıt” yakan siyasilerin, iş dünyasının, medyanın, üniversitelerin gözü bu 3 ili görmüyor.

Etnik midir, politik midir, coğrafi midir bilmem…
Kimse bu 3 ili dert etmiyor.)

  • ••

Pancar tohumunu
sittinsenedir
ithal ediyoruz

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası var, 1976 yılında kuruldu, ihale neticesinde aldığı tohumu işliyor, kilogramlık ambalajda çiftçiye satıyor…

Fabrikanın web sitesinden okuyalım, “Tohum üretimi; ihaleyi kazanan firma tarafından; ana baba hatları yurt dışından getirtilen tohumlar vasıtasıyla; yurtiçinde, tohum üretimi için uygun lokasyonlarda ve tohum üretiminde tecrübeli çiftçilere yaptırılmaktadır.”

Bir asırdır şeker üretimi var ülkemizde…
Hiç “yerli” tohumumuz olmadı.

Sittin senedir “ithal” ediyoruz…
“Eloğlu”na muhtacız.

Kimse “dert” etmedi bir asırdır…
“Elin tohumu” ile pancar üretiyoruz.

“Şeker fabrikaları satılmasın”…
“Satılmasın”.

(Türk çiftçisinden evvel yabancı tohum şirketleri karşı çıkar…
Satılmaz korkmayın.)

 

MUSTAFA AFACAN