Maşalacı’dan 4 Ekim mesajı

  • Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. İbrahim Maşalacı, 4 Ekim Dünyada Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla aşağıdaki mesajda “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda tüm siyasileri, belediyeleri, yetkili kurumları ve STK’ları görevlerini samimiyetle yerine getirmeye ve sorumlu davranmaya davet ediyor, bütün hayvan severlerin ve can dostlarımızın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Maşalacı’nın mesajı şöyle:

“Bir ülkede hayvan haklarının durumu o ülkede insan haklarının da durumunu gösteren ölçütlerden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda hayvan hakları insanların kişisel ve sosyal haklarıyla da yakından alakalıdır. ‘Bir ulusun büyüklüğü ve ahlaki gelişmişliği hayvanlara verdikleri değere göre ölçülmektedir.  Bir ulusun veya insani gelişim kriterlerinden biri olan hayvan hakları konusu her yıl 4 Ekim tüm Dünyada Hayvanları Koruma Günü ve 4 Ekim Haftası Dünya Hayvan Hakları Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu açıdan bakarak her yıl kutlanan bu haftanın hayvan ve insan hakları açısından kazanımların arttığı, hak mağduriyetlerinin daha da azaldığı,  bu nedenle daha şevkle kutlanacak haftalar olması arzu edilir. Ancak özellikle bu 4 Ekim’in ülkemizde hayvan hakları konusunda olumsuzlukların yaşandığı bir döneme rast gelmesinin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Kendine has felsefi yönleri olan “ Hayvan Koruma” konusu son yıllarda hayvanlardaki ıstırabın, stres ve bunalımların bilimsel olarak ölçülebilir hale gelmesiyle ayrı bir bilim olarak gelişimini sürdürmektedir. “Hayvan korumanın’’ gerçek anlamında sağlanması için, hayvanların türlere ait biyolojik ihtiyaçlarının  esas olarak ele alınmalıdır.  Bu nedenle de “hayvan koruma” Veteriner Hekimliğin önemli konularından biri olma yolunda hızla ilerlemekte ve veteriner hekimlik mesleğinin uygulama alanlarından biri olarak yerini almaktadır. Nitekim 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı hayvan hakları kanunu Veteriner Hekimlik mesleğini ilgilendiren kanunlardan biri olarak kabul görmüştür.

Dolayısıyla ülkemizde hayvan hakları ihlallerine en fazla üzülen, bunların giderilmesi için en fazla sorumluluk taşıyan Veteriner Hekimlik mesleği mensuplarıdır. Biz Veteriner Hekimler  hayvanların sağlığı kadar onların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi konusunda da etkin ve yetkin olduğumuzun bilincindeyiz. Ne yazık ki Veteriner Hekimler  olarak zaten birçok eksiği olduğunu savunduğumuz 5199 sayılı yasanın bazı maddelerini düzenleyen ve önümüzdeki günlerde meclise gündemine gelecek olan kanun tasarına baktığımızda hayvan hakları bakımından ülkemizdeki durumun gittikçe kötüleştiğini görerek endişelenmekteyiz.

Biz Veteriner Hekimler olarak  hayvanların sağlığı kadar onların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi konusunda da etkin ve yetkin olduğumuzun bilincindeyiz. Biz Veteriner Hekimler sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarında üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz.Hayvanların sağlığı kadar onların refahı ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi konusunda da sorumluluklarımızın bilincindeyiz.Veteriner Hekimler olarak “Hayvan Koruma ve Hayvan Hakları” kavramının gerçek anlamında sağlanması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Ayrıca son zamanlarda Ülkemizin bir çok yerinde hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak şiddet ve alçaklığın hayvanlara reva görüldüğünü izlemekteyiz.Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir.Bu itibarla 5199 sayılı kanundaki eksikliklerin bir an önce giderilmesini Türk Veteriner Hekimler Birliğinin de görüşü alınarak hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması sağlamak olmalıdır.Yine konu yapılacak olan tarım şurasında ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde, doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda tüm siyasileri, belediyeleri,yetkili kurumları ve STK larıgörevlerini samimiyetle yerine getirmeye ve sorumlu davranmaya davet ediyor, bütün hayvan severlerin ve can dostlarımızın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum.”