Mehmet ÖZ: “Sağlıkta en büyük sorun ayrımcılık”

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, “Hekimleri sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarını da hekimlere düşman etmeye çalışıyor bazı kesimler… Sosyal medyadan hızla yayılan bu dil; hekiminden hemşiresine bütün sağlık çalışanlarına, iş barışına ve sağlık çalışanlarının toplumsal saygınlığına zarar vermektedir.“ dedi.

2 yıl süren zorlu bir pandemi sürecinin ardından hayatın normale dönmeye başladığına dikkat çeken Mehmet Öz, “Evlerimize kapandığımız, en yakınımızdan bile uzak durduğumuz günler artık geride kaldı. Şüphesiz bu sürecin en büyük kahramanları hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarımız insanüstü bir mücadeleyle gözünü budaktan sakınmadı ve fedakarlıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir başarı ortaya koydu. Yaşadıkları birçok soruna ve mesai arkadaşlarını koronavirüs nedeniyle kaybetmelerine rağmen mücadeleden asla vazgeçmediler. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Ancak koronavirüse karşı başarılı bir şekilde verilen mücadele bugün ayrımcı “dil virüsü” ile zedelenmeye çalışılıyor. Toplumsal olarak daha da artan saygınlık, kutuplaştırıcı bir dile kurban ediliyor” dedi.

“Sosyal medyadan bulaşan ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı “dil virüsü” hepimiz için endişe verici bir görüntü oluşturmaktadır” diyen Mehmet Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekimleri sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarını da hekimlere düşman etmeye çalışıyor bazı kesimler… Sosyal medyadan hızla yayılan bu dil; hekiminden hemşiresine bütün sağlık çalışanlarına, iş barışına ve sağlık çalışanlarının toplumsal saygınlığına zarar vermektedir. Sanki hekiminden hemşiresine tüm sağlık ordusu pandemi sürecinde omuz omuza mücadele etmedi.

Sanki hastanelerde tüm sağlık çalışanları insanımıza umut olmak için gece gündüz beraber çalışmıyor. Sanki sağlık sisteminin artan yükünü büyük bir özveri ile birlikte omuzlamıyorlar.

Bu gerçekler nasıl görmezden gelinebilir! Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası ve gür sesi olarak bu tür kutuplaştırıcı tavrın ve dilin asla tarafı olmayız ! Çünkü biz biliyoruz ki sağlık bir ekip işidir. Çünkü biz biliyoruz ki 39 ayrı branşın hepsi kendine özgü ve değerli mesleklerdir. Bu bilinçle bir kez daha altını çizerek söylüyorum; biz bu tür ayrımcı bir dilin asla tarafı olmayacağız.

Sağlık çalışanlarını birbirine düşürecek bu kısır tartışmanın hiç kimseye faydası olmayacağı aşikardır. Yılardır iş barışını bozan adaletsizlik ve hakkaniyetsizliklerle nasıl mücadele ettiysek, sağlık sisteminin en büyük sorunlarından biri haline gelen ayrımcı “Dil Virüsü” ile de kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”