Mera Islah projeleri hızla devam ediyor

  • 2018 yılında Kastamonu’da uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, 1340 dekar mera alanında; gübreleme ve yem bitkisi tohum desteği ile 755 dekar yonca, 192 dekar korunga, 630 dekar silajlık mısır, 90 dekar macar fiği ve 120 dekar yapay mera ekilişi gerçekleştirildi. Projeler kapsamında iki farklı yaylada ise 2 adet yarı açık hayvan barınağı ve 2 adet çoban evi, 1687 dekar mera alanında diri örtü temizliği, 14 adet sıvat ile 1 adet gölgelik yapılarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

 

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilimiz mera, yaylak ve kışlaklarının ıslah edilerek; otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi ve toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak erozyonun önlenmesi amacıyla Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmaya devam ediyor.

Projede işbirliği yapılan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Kadir İspirli ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferat Uzun tarafından 2018 yılında proje kapsamında yapılan faaliyetler yerinde incelendi.

Kastamonu’da uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, 1340 dekar mera alanında; gübreleme, yem bitkisi tohum desteği ile 755 dekar yonca, 192 dekar korunga, 630 dekar silajlık mısır, 90 dekar macar fiği ve 120 dekar yapay mera ekilişi gerçekleştirildi.

İlimizde uygulanan projeler kapsamında iki farklı yaylada ise 2 adet yarı açık hayvan barınağı ve 2 adet çoban evi, 1687 dekar mera alanında diri örtü temizliği, 14 adet sıvat ile 1 adet gölgelik yapılarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. (Haber Servisi)