Meslek liselilere etkili sunum eğitimi

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde KUZKA tarafından düzenlenen “Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi” ile bölgemizdeki mesleki ve teknik okullarında eğitim gören öğrenciler etkili sunum tekniklerini öğreniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı “Mesleki ve Teknik Eğitim” teması çerçevesinde üç ilde düzenlenen eğitimler ile öğrencilerin topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. 26-27 Kasım tarihlerinde Çankırı’da başlayan ve 28-29 Kasım’da Kastamonu’da tamamlanan eğitimler, 2-3 Aralık tarihlerinde Sinop’ta sona erdi. Öğrencilerin toplum içerisindeki iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitimlere her ilden yaklaşık 20’şer öğrenci katılım sağladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversitelerin işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin, “Etkili Sunuş ve İletişim Becerileri Nedir?, Etkili Sunuş Türleri ve Teknikleri, Sunuş Hazırlıkları ve Sunuş Yol Haritası (Hedefe Yönelik İçerik Oluşturma ile İlgili Teknikler, Sunumda Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri ile Sunum Aşamaları), Sunuş Sırasında Hakimiyet ve Dinleyicilerle İletişim (Dinleyiciler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Dinleyiciye Ulaşma Teknikleri ve Empati,), Sunuşun Dinleyiciler Üzerindeki Etkisi (Kişisel Tarz Yaratmak), Sahne Korkusu ile Baş Etme Yöntemleri, Sunuş Sırasında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler (Sunumun Gerçekleştirilmesi, Dikkat Edilmesi ve Kaçınılması Gereken Davranışlar), Sunuş Sırasında Beden Dili, Etkin Konuşma ve Dil Teknikleri (Jestler ve Mimiklerin Etkili Olarak Kullanılması) ve Sunuş Sonrası Yapılması Gerekenler” konularında iletişim becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.