“Muzaffereddin Yavlak Aslan”

MUSTAFA AFACAN

Özel bir televizyon kanalında bir dizi film var, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu ediyor, izleyenlerin uyarısı üzerine 30’ucu bölümün bant kaydını süratle inceledim, Kastamonu’nun kadim tarihinde önemli dönemeçlerden biri olan Çobanoğulları beyliğine ilişkin “iç burkan” bir “kurgu” var…
Tarihçileri göreve davet ediyorum.

(Tarihsel süreçler üzerine “senaryo” yazmak ve “film çevirmek” mevzusu aslında sadece ülkemizin üzerine konuşması gereken bir konu değil, genel anlamda sinemanın bir “sorunu”…
Olmuş olan ne kadar eğilip bükülebilir?)

30’uncu bölümde Çobanoğulları Beyi MuzaffeddinYavlak Aslan, Osmanlı beyliğine ilişkin “hain” planlar kuruyor, buna karşılık Ertuğrul ve Osman beyler başta olmak üzere yekûn Osmanlı obasından “hak ettiği” karşılığı görüyor…
Sanırsınız “Bizanslı”.

Kastamonulu olmasam, Çobanoğulları beyliği ile “aidiyet” ilişkimolmasa, az çok Muzaffereddin Yavlak Aslan hakkında malumatım bulunmasa, tarihi konu eden “popüler kültür” ürünlerine mesafeli yaklaşmasam…
“Linç” katarına en önde katılacağım, o derece.

(Velev ki Muzafferettin Yavlak Aslan, Osmanlı’ya karşı husumet besledi ve eyleme döktü, ki Anadolu’nun o siyasi konjonktüründe bu son derece “normal”, kardeş kardeşi tanımıyor neticede…
Kurgu “mafyavari” olmamalı ne var ki.

“Çobanoğulları Beyi” değil sanki…
“Suç örgütü” lideri.

İçim burkularak izledim…
“Anadolulu” olarak kahroldum.

Böyle “kurgu” olur mu?..
Osmanlı’yı yüceltmek namına, Çobanoğulları yere batırılır mı?

(Filmde “Acımasız, eli kanlı, düzenci, kural tanımaz, sinsi, kurnaz” misali kişilik özellikleri ile kurgulanmış olan Muzafferettin Yavlak Aslan, tarih sayfaları biraz karıştırıldığında karşımıza “astronomi, fizik, felsefe, coğrafya” alanlarında döneminin bilim insanlarına ve düşünürlerine ev sahipliği yapan bir siyasetçi olarak çıkıyor…
Keza Kastamonu’nun mimari olarak imar edilmesinde de baş rol oyuncularından biri.

Tarih kitaplarına mı inanacağız?…
Filme mi?

Tarihçiler göreve…
“Aydınlanalım”.)

  • ••

Not: 5 Mayıs 2020 tarihli yazımdan bir kaç paragrafı yeniden paylaşmak gereği zuhur etti…
“Duayen Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ‘Devlet-i Aliyye’ (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-1) isimli kitabını satır atlamadan okuyalım” demişim o gün.

Kitaptan alıntı yaptığım pasajlara yer vermişim…
“Kastamonu’dan aşağı Sakarya bölgesine kadar uzanan yerlerde yoğun Türkmen varlığı ve 1290’larda ortaya çıkan olaylar Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ile doğrudan doğruya ilgilidir.”, “O zaman Osman Gazi, Kastamonu üç emiri Çobanoğullarının emri altında Bizans’a karşı en uzak serhadde savaşan bir boy beyi ve aynı zamanda bir alp idi.”

Ve eklemişim…
“1300 başlarında düşünür atlasında bir adaydı Kastamonu, seyyah İbni Batuta ‘Kastamonili Vaiz Alaeddin’ isminden bahsediyor örneğin.”

Çobanoğulları Beyliği ve Kastamonu buydu…
Halkımıza ilanen duyrulur.

 

MUSTAFA AFACAN