OBM’den kestane dal kanseriyle mücadele

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün kestane dal kanseri ile mücadelesi sürüyor. Bu çerçevede kestane ağaçlarına arız olan Cryphonectria parasitica (Kestane Dal Kanseri) patojenine karşı sanitasyon çalışmaları yapılıyor. Bugüne kadar sanitasyon yapılan bin 292 hektara ilave olarak 2019 yılında 291 hektar alanda daha mücadele yapılarak toplam bin 583 hektara ulaşıldı.

Hijyenik ve sağlıklı şartların oluşturulması ve korunması anlamına gelen sanitasyon çalışmalarıyla kestane ağaçlarındaki kanserli yapıların önüne geçilerek sağlıklı diğer fertlere bulaşmasını engellemek amacıyla kesilen yüzeylere bakır sülfat ve ardıç katranı karışımı sürmek suretiyle uygulanıyor.

Kestane ağaçlarının kurumasına ve meyve veriminin de düşmesine sebep olan kestane dal kanseriyle mücadele için mümkün olduğunca yerli kestane fertlerinin kullanılması, hastalık taşıyıp taşımadığından emin olunmayan fertlerden aşı kalemi uygulanmaması, kuruyan fertlerin sahadan uzaklaştırılması, hasat için kestane karası fırtına zamanının kollanması, hasat esnasında kanserin kestane fertleri arasında taşınmasına sebep olacak şekilde kestane dallarına asla zarar verilmemesi gibi önlemler alınması gerekiyor.

Kestane üretiminde dünya üçüncüsü olan ülkemizde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında ise kestane alanı 23 bin 837 hektar. Bu alanın 3.960 hektarı saf kestane meşcerelerinden oluşmakta olup yörede yetişen kestane meyveleri de lezzetiyle ön plana çıkmakta.