Öğrenci yurdu yargıya takıldı

Kastamonu İdare Mahkemesi, özel sektörce inşa edilmekte olan ve KYK ile kiralanma anlaşmasına varılan 4 bin 400 kişilik öğrenci yurdunun oturduğu arazinin “tarım dışı amaçla kullanımı”yla ilgili yerel kurul kararına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “olur”un iptali yönünde karar aldı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Kastamonu Valiliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aleyhine açtığı, Belediye’nin müdahil olarak katıldığı davada mahkeme, imara açılan arazinin,davacı TEMA’nın savunduğu gibi, nitelikli tarım alanı olduğuna hükmetti.

Albayrak Yapı İnşaat tarafından Merkez Gölemirler köyü sınırları içinde yaklaşık 6 hektarlık arazi üzerinde yapımına başlanan ve ilk bölümünün inşaatı büyük ölçüde tamamlanan öğrenci yurduyla  ilgili karar, Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla istinaf yolu açık olmak kaydıyla alındı

Karar, “yürütmeyi durdurma” hükmü içermediğinden yapım çalışmaları kesintiye uğramazken; Bakanlık, Valilik ve Belediye’nin, “Kent içerisinde bu büyüklükte başka uygun yer bulunmamasını ve yurt ihtiyacının karşılanabilmesi amacı taşıdığını ” gerekçe gösterdikleri karar doğrultusunda İstinaf Mahkemesine gitmeleri bekleniyor.