Oğuz ödülleri sahiplerini buldu

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu. Yüksek lisans ile doktora tezleri ödüle layık görülen 12 isme ödülleri, dün Üniversitede düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Vali Karadeniz, “Bazı insanlar da vardır ki, ömürlerini tamamen topluma adarlar, milletine adarlar, hatta kendisinden sonraki nesillere adarlar. Bu gruptaki insanların sayısı maalesef azdır. Bunlar içimizdeki en kıymetli insanlardır. Muhammed İhsan Oğuz’da bu insanlardan birisidir” dedi.

 

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 1. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu.

Yüksek lisans ile doktora tezleri ödüle layık görülen 12 isme ödülleri, Üniversitede düzenlenen törenle verildi.

TRT Diyanet spiker ve seslendirme sanatçısı İbrahim Bildirim’in sunumu ile yapılan program Muhammed Hayri Şahin’in Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinevizyon gösterimi ile başladı.

Programda sırası ile Muhammed İhsan Oğuz vakfı Başkanı Av. Abdülhak Oğuz, Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Bal, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Vali Yaşar Karadeniz birer konuşma yaptı.

Abdülhalik Oğuz

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkanı Av. Abdülhalik Oğuz, “Muhammed İhsan Beyefendiyi sizlere en iyi tanıtacak yer üniversitelerdir. O nedenle Kastamonu Üniversitesi’ne Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Atalan

Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Merkezi Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, “Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Merkezi 12 Temmuz 2018 Perşembe günü kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Merkezimizin en önemli amacı bilimsel faaliyetlere öncelik yapmaktır. Merkezimizin ilk çalışması 1’inci Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri olmuştur. 1’inci Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Yarışması 2017-2018 yıllarında ilahiyat alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini esas almıştır. Bu çalışmanın fikir öncülüğünü yapanlara teşekkür ediyorum. Türkiye her vilayetinden 31 tane yüksek lisans tezi, 30 tane doktora tezi fakültemize gelmiştir. Her biri kendi anabilim dallarındaki öğretim görevlilerine gönderilerek, sonuçlar bize ulaşmıştır. Bu sonuçlar üniversitemizin dışından farklı ana bilim dallarından seçilen öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. 12 Temmuz 2019 tarihinde toplanan komisyonumuzu sıralamayı belirlemiştir. Muhammed İhsan Oğuz’un bütün eserlerinin çevirisini ve kronolojik sıralamayla belirleyip, İlahiyat Fakültesi olarak destek vereceği” diyerek İlahiyat Fakültesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ahmet Hamdi Topal

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal, Muhammed İhsan Oğuz’un hayatını ilme adadığını söyleyerek; “İslam dini medeniyetinde ve coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanların çözmekle yükümle oldukları temel mesele, güvenli bilginin üretilmesi ve bu bilginin paylaşılması. Siyasi, ekonomi, sosyal ve fikir hayatındaki belirsizliklerinin tüm şiddetiyle devam ettiği İslam Coğrafyası her şeyden önce doğru bilgi, hikmetli söz ve derin bir kavrayışa ihtiyaç duymaktadır. Bugün özlemle andığımız İslam tarihi ve medeniyeti bilgi, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiştir. Bununla birlikte son birkaç asıdır beri, gerek bilgiye ulaşmak, gerekse bilgiye ulaşma yöntemlerinde yaşanan sorunlar İslam toplumunu hem duygu, hem de düşünce anlamında kendisine ve dünyaya karşı yabancılaştırmaktadır. Bu yabancılaşma hissiyatı İslam alimlerini, entelektüelleri ve ilim adamları üzerindeki mesuliyet duygusunu arttırmaktadır. Bu ağır sorumluluk din ve dünya arasına mesafe koymadan, bilim, hikmet ve marifeti; ahlak, adalet ve merhametle buluşturacak bir bilginin üretimi, eğitimi, öğretimi konusunu her daim bir problem, bir arayış, bir amaç haline getirmekle aşılacak. İçinde yaşadığımız zamanda insanın teşekkülünde pratik, ahlak, nizam, adalet gibi biri diğerine feda edilemeyecek kadar birbirine bağlı kavramları belirli bir çerçevede değerlendirmek zorundayız. Düşünce ve gönül dünyamızın güzide eserlerini fiile geçirdiğimiz bu kavramları bir bütünün parçaları olarak idrak etmek ve hayatımıza aktarmak sorumluluğuna sahip olmalıyız. Aksi takdirde İslam medeniyetinin varlığı sadece geçmişle ve çağımızdaki avunma muhataplarımıza karşı bir savunma mekanizmasının konusu olma özelliğini geçemeyecektir. Hâlbuki İslam Medeniyeti, fikir ve fillerimiz arasında üstünlüğü sağladığımız takdirde her zaman ve mekânda aynı idrak ve ruhla farklı tezahürleriyle varlığını devam ettirecektir. Bu ruh ve inançla yorulmuş insan ise, yeryüzünde fitne çıkarmayacak, bozgunculuk ve fesat yapmayacak; arzı imar ve inşa edecek: bilgi, hikmet ve marifeti rehber tayin edecek; adaletle hükmedecek; tabiatı emanet bilecek; iyilikten yana kötülüklerin karşısında olacak; her zaman zulüm ve zalimin karşısında mazlumun ve mağdurun yanında duracaktır. Bu şuur ve mesuliyet duygusunun temel taşıyıcı unsurunu ülkemizdeki ilahiyat Fakülteleri üstlenmiştir. Bu anlamda İlahiyat Fakülteleri, bu çerçevede belirlenmiş bir misyon ve vizyon yolunda faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ülkemizin genç ve dinamik üniversitelerinden biri olarak Kastamonu Üniversitesi, düşünen, merak eden, arayan, soruşturan ve sürekli daha ileriye gitmeyi hedefleyen bir anlayışı topluma yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz liyakat eseri ilmi başarıları onurlandırma ve ödüllendirme, bilim temelli rehberlik ve danışmanlık, bilimi ve bilimsel çalışmaları ve anlayışı geliştirmeyle ilgili faaliyetlerin yanında ülkemiz bilim camiasını uluslararası saygın akademiler arasında temsil etmeyi hedeflemektedir” dedi.

Galip Vidinlioğlu

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise; “20’nci asırda ilimizin yetiştirdiği önemli alimlerden olan, kendisini ilme ve insanlığa faydalı olmaya adamış merhum Muhammed İhsan Oğuz’un izinden yürüyerek, şehrimize önemli kazanımlar sağlayan Oğuz ailesine teşekkür ediyorum. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Muhammed İhsan Oğuz Vakfı tarafından ilimize kazandırılmıştır. İlme yapılan destek çok önemlidir. Muhammed İhsan Oğuz ailesine ve sevdiklerine öyle bir yol çizmiştir ki, hayır duaları hiçbir zaman eksik olmayacaktır. İnanıyorum ki Oğuz ailesinin ilme ve bilme katkısı önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum Kastamonu gelişimi için, üniversitemiz için, birlikteliğimizin şehrimize kazandıracağımız eserlerle taçlandırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Niyazi Güneş

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş; programa davet edilmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Muhammed İhsan Oğuz beyefendi ile tanışma imkanım oldu. O günden bugüne eserlerini, kitaplarını tanırım bilirim. Yüz yıllık dolu dolu bir hayat. Kastamonu Üniversitemiz güzel bir faaliyete vesile oldular” diyerek teşekkürlerini sundu.

Yaşar Karadeniz

Son konuşmayı yapan Vali Yaşar Karadeniz ise, şunları söyledi:

“Bazı insanlar vardır, hayatlarını sıradan geçirirler. Kendileri için yaşarlar. Bazı insanlar vardır. Bunu bir aşama daha ileriye götürürler ve bulunduğu çevreye ışık tutarlar. Bazı insanlar da vardır ki, ömürlerini tamamen topluma adarlar, milletine adarlar, hatta kendisinden sonraki nesillere adarlar. Bu gruptaki insanların sayısı maalesef azdır. Bunlar içimizdeki en kıymetli insanlardır. Muhammed İhsan Oğuz’da bu insanlardan birisidir. Burada anlatılan hayatı, onun hem 33 yıllık memuriyet hayatını yerine getirirken, hem de yapmış ilmi araştırmalarla hayatını ne kadar dolu dolu geçirdiğinin ispatıdır. Çünkü bu ikisini birlikte sürdürmek için herkese eşit olarak dağıtılan 24 saati en düzeyde, verimli bir şekilde kullandığının ispatıdır. Onun yazdığı kitaplar ve fikirler bugüne de ışık tutmaktadır. Kendisi adına kurulmuş olan vakıf aracılığıyla ilimizde şu anda üniversitemizde İlahiyat Fakültesi binası yapılıyor. Bu bina bittiğinde onun adını taşıyan bu fakültede yeni öğrenciler, yeni gençler eğitim alacaklar. Onun fikirlerinin nesilden nesile yaşamasını sağlayacaktır. Bu diğer önemli olan unsur ise, fakültenin içerisinde kendisi adına kurulacak olan enstitü olacak. Bu enstitü Muhammed İhsan Oğuz için yapılması gereken, her türlü bilimsel araştırmayı yaparak, yaşamasını sağlayacaktır. Kendisi sadece bu fikirleri bırakarak, aramızdan ayrılmamış. O aynı zamanda hayırlı evlatlar ve torunlar bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Onlarda bu fikirleri yaşatmak için kendi üzerlerine ne düşerse yapmak için çabayı gösteriyorlar.”

Konuşma sonrasında da Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Coşkun tarafından ” Muhammed İhsan Oğuz Bey’in Güncel Dini Konulara Bakışı” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Program dereceye girenlere ödülleri protokolde yer alan isimler tarafından verildi.

Oğuz ödülleri programının sonunda da İslam’ın ve insanlığın geleceği açısından İlahiyatçı ve İlahiyatlar” konunlu paneli Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat yönetti.

Panele Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

  CENGİZ MUHZİROĞLU