ÖNEMLİ BİR KASTAMONULU KİTABI: SANATA VE SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ

Bir köşe yazımızda Abanalı şair, yazar, ressam, film yapımcı ve yönetmeni, oyuncu Ahmet Şişman’dan söz etmiş, kitaplarından Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş (İstanbul 2011, 231 s., Literatür Yayınları: 608) üzerinde ayrıca duracağımızı belirtmiştik.

Ahmet Şişman’ı tanıttığımız geçen haftaki köşe yazımızda doğum tarihini internetten 1 Ocak 1955 olarak alıp yazmıştık. Sayın Şişman  yazımızı okuyup teşekkür ettikten sonra gerçek doğum tarihinin 5 Eylül 1955 olduğunu belirtti.

1984 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünü bitiren, resimleriyle karma sergilere katılan Şişman, yüksek öğrenimi sırasında köklü bir sanat, sanat tarihi eğitimi almış, bu birikimini 2011 yılında bir kitap yayımlayarak değerlendirmiştir. Renkli resimleri dolayısıyla kuşe kâğıda, özenle basılan ve oğlu Can’a ithaf ettiği kitabın ÖnSöz’ünde yazar, yazma amacını şu cümlelerle açıklıyor:

“Lisedeki öğrencilik yıllarımda, sanatın ne olduğu konusunda okumaya ve araştırmaya başladığımda, çok değişik bakış açılarından ele alınmış sayısız tanımlamalarla karşılaştığımı hatırlıyorum. Bunları derli toplu olarak bir arada bulundurma isteğimle bu çalışmaya girdim.”

Yedi bölümden oluşan büyük emek ürünü kitaptaki 36 alt başlığa göz atacak olursak, değerini daha iyi kavrayabiliriz:

I.Bölüm: Sanat Nedir? Güzel Sanatların Sınıflandırılması ve Türleri, Sanat ve Sanatçı, Sanat Eseri, Sanatın Doğuşu, Sanatın Kaynağı, Sanatın Amacı ve İşlevi, Sanatın Özü ve Gereği.

II.Bölüm: Sanat ve Doğa İlişkisi, Sanat ve Toplum İlişkisi, Sanatta Ulusallık ve Evrensellik.

III.Bölüm: Sanat ve Bilim, Endüstri ve Modern Sanat, Sanat ve Teknik Sanat, Sanat ve Kültür, Sanat ve Ahlak, Sanat ve Güzellik, Sanat ve Özgürlük, Sanat Yaklaşım (Sanat Eleştirisi).

IV.Bölüm: Sanat Tarihi, İlkel Toplumlardan Başlayarak Sanatın Geçirdiği Evreler, Günümüzde Sanat Anlayış, Naif Sanat.

V.Bölüm: Sanatta Öz ve Biçim İlişkisi, Sanatta Gerçek ve Taklit, İfade ve Üslup.

VI.Bölüm: (Resim Sanatına İlişkin): Sanat Eserinin Çözümlenmesi, Çizgisel ve Gölgesel, Düzlem ve Derinlik Sorunu, Kapalı Form Açık Form, Çokluk ve Birlik (Çoklu Birlik ve Bölünmez Birlik), Belirlilik ve Belirsizlik.

VII.Bölüm: Müzik Sanatının Tarihi ve Gelişim Basamakları.

Kitap Kaynaklar ve Dizin’le sona ermekte.

Görüldüğü gibi kitapta sanatla ilgili temel kavramların tamamına yakınına değinilmiş, özellikle resim sanatında tabloların değerlendirilmesine, yorumlanmasına ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler, gereği kadar resim ve belge ile desteklenmiştir. Yararlanılan kaynakların zenginliği, kitaba verilen emeğin, gösterilen özenin sağlam bir göstergesidir.

Ahmet Şişman’ı bu değerli çalışması dolayısıyla yürekten kutluyoruz… Yeni eserlerini de heyecanla bekliyoruz. Özellikle sinema sanatı üzerinde tecrübeye dayalı önemli bilgilere sahip olduğunu düşünüyoruz.

Şiirlerini bir başka yazımızda ele alacağız.

 

 NAİL TAN