“Onurumuzla yaşayacağımız maaş ve sağlık hizmeti istiyoruz”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Hamdi Kaya, emeklilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini sıraladı.

Geçinebilecekleri bir emekli aylığı talep ettiklerini söyleyen Hamdi Kaya, emeklilerin yüzde 70’inin açlık sınırı altında yaşadığını belirtti.

Hamdi Kaya, maaş konusundaki talepleri hakkında ise şunları söyledi: “Çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret uçurumunun giderilmesi, çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de aynen yansıtılması, emekli sandığı çalışanına (memuruna) uygulanan sözleşme artışları emeklisine de aynen uygulanırken, İşçi ve BAĞ-KUR emeklisine sadece tüfe verilmektedir. Bu farklı uygulamaları giderecek bir düzenleme talep ediyor ve artı refah payı verilmesini istiyoruz.”

Emekliler arasında memur, işçi, bağ-kur ayrımının olmaması gerektiğini ve katsayı ile gösterge sisteminin tekrar hayata geçirilmesini istediklerini de aktaran Hamdi Kaya, “Yeni bir intibak düzenlemesi (tüm emeklileri kapsayan), hizmet ve prime dayalı norm ve standart birliğini sağlayacak 5000 gün prim karşılığı taban aylığının açlık sınır altında kalmayacak şekilde 5000 gün üzeri hizmete aynı doneye ( 240 güne) eksi artı bir puan (ABO) belirleyecek bir düzenleme işçi emeklilerinin kendi aralarındaki farlılığında ortadan kaldıracaktır. Örneğin şu anda 25 yıl bir fiil hizmet aynı primle 90’lı yıllarda emekli olanla 2014 – 2016 yılı emekli olanlar arasında 1000 – 1200 TL fark oluşmuştur. Bu fark tavanda tabanda ise aylıklar 800 TL’ ye kadar düşmüştür. Emekli olma şartında prime dayalı, bir fiil hizmete göre değerlendirilmesi; yaş haddi sisteminin terk edilmesi gerekmektedir.  Emekliye daha önce faturalı harcaması karşılığı olarak %5 ile %12 arası ödenen katkı payı şimdi yüzde 4 olarak ödenmekte bu ödemenin yüzde 10’a yükseltilmesi gerekir. Yıllardır talebimiz olan bayram ikramiyesi yetersiz olsa da bir nebze emekliyi umutlandırmıştır. Bunu bir başlangıç sayacak ileride daha yeterli semelere gelmesini talep ediyoruz.  Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, konutu olmayan emeklilere 240 ay vade 250,00 TL taksitle konut sahibi yapacaklarını kamuoyuna açıkladılar. Yapılan görüşmeler sonunda dernek aracılığı ile talepler alınarak TOKİ başvuruları Valilik, Kaymakamlık ve belediyelere bildirilerek açıklandığı gibi müracaatlar yapılmıştır. Türkiye genelinde açıklandığı gibi emekliler TOKİ tarafından konut sahibi yapılmamıştır. Emeklilere açıklandığı şekliyle Türkiye’nin her yerinde TOKİ’den ev beklemektedir. Emeklilerinde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma hakkının verilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Yaşadıkları sağlık sorunları hakkında ise Hamdi Kaya şunları söyledi:

“Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı paylarının kaldırılması, çünkü sağlık hizmeti daha çok yaşlılıkta alınan bir hizmettir. İlaçlardaki emsal ilaç uygulamasının kaldırılarak doktorun yazdığı ilaç fark alınmadan verilmesi gerekir. Özel Hastanelerde yüzde 200’lük fark alınmasının tekrar değerlendirilmesi tahlil ve görüntülemeden fark alınmaması gerekir. Devlet ve üniversite hastanelerinde teşhis, tedavi görüntüleme, laboratuar ve ameliyat randevularının daha kısa verilmesi için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Bu katkı payları yüzde 70’i açlık sınırı altında emekli aylığı alan ve zor şartlarda yaşam sürdüren emeklilerimizi yaşamlarını daha da zorlaştırmaktadır. Tüm Emekliler olarak onurumuzla yaşayabileceğimiz bir maaş ve sağlık hizmeti istiyoruz. Emeklilerimize ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklar sunmak, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamak sosyal devlet anlayışı gereği iktidarların en önemli görevidir.”