Orkun Yılmaz güven tazeledi

26.Bölge Kastamonu-Çankırı-Karabük Eczacı Odası Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu Eczacı Odası’nın toplantı salonunda hafta sonu yapıldı.
Divan Başkanlığı’nı Kemal Himmetoğlu, yardımcılığını Hakkı Gültürk, yazmanlığını da Gökhan Köroğlu ve Merve Altan’ın yaptığı kongrede önceki gün gündem üzerindeki görüşmeler yapıldı, maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Dün ise kullanılan oylarla yeni yönetim belirlendi. Mevcut başkan Eczacı İhsan Orkun Yılmaz yeniden başkan seçildi.


Oda Başkanı Ecz.İhsan Orkun Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Son dönemlerde tarafımızca asla kabul edilemeyecek uygulamalara üzülerek şahitlik ediyoruz. Bugüne dek eczanelerde, eczacı danışmanlığında halkımıza sunulan ürünlerin, eczane dışından satılmaya başladığını; ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyor, sağlık gibi hassas bir konuda reklamın ve pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. Bu nedenle; ilacınızı, ilaç dışı sağlık ürünlerini internetten almayın.
İlaçta kur değişimi sırasında pek çok ilaç piyasadan çekiliyor ya da piyasaya kısıtlı bir şekilde veriliyor. Bunun yanı sıra döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar da ilacın bulunabilirliğini etkiliyor. Yaşanan tüm bu süreçler ilaçta dışa bağımlılığın ülkemiz için kabul edilebilir olmadığını, güçlü ve etkin bir ilaç sanayisine sahip olmamızın elzem olduğunu kanıtlıyor. Türk Eczacıları Birliği olarak ilaçta yerelleşmeyi destekliyor,konunun önemli paydaşı olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
Sorunlarımız çok, gündemimiz yoğun… Sağlığa ayrılan bütçe yetersiz. Akılcı ilaç kullanımında gerideyiz. Pek çok ilaç piyasada yok. Bazı ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılması gündemde. Kendi ilacımızı üretemiyoruz. Hammaddede dışa bağlıyız. Ekonomik zorluklar gittikçe belirginleşiyor. İlaçta kur farkından kaynaklanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. Kamu kurum ıskontoları artırılıyor. Sağlık harcamalarında vatandaşın cebinden daha yüksek meblağ çıkıyor.
Hemen hemen her toplantımızda, her konuşmamda meslekte geçirmiş olduğum 26 yıl ve meslek örgütünde ki 20 yıllık çalışmalarımda tecrübeme dayanarak değindiğim 2 konu vardır. Bunlardan birincisi kooperatifçilik, ikincisi sürekli mesleki gelişim ve eğitim… Kooperatifler bizlerin sahip olduğu ilaç dağıtım kanalları… Evet sahibiyiz… İçini dışını tam olarak bildiğimiz, karını üyelerine dağıtan, sahibinin yanında olan işletmeler… Eczacı bunun bilincinde olmalı, kısa gün karını uzun gün karına değişmemeli. Maddi anlamda eczanelerin geleceği kooperatiflerden geçmektedir… İkincisi ise mesleki itibarımızın, saygınlığımızın artması… Bunun içinde olması gereken mesleki eğitim, gelişim ve sonucunda ilaç odaklı eczacılık yanında hasta odaklı eczacılık uyugulamalarının bizler tarafından eczanelerde uygulanması… Tabi ki eczacısız eczanelerinde bırakın konuşulması, asla olmaması… Bu iki konu mesleğimizin Devlet’ten uğraşarak elde edilen kazanımların dışında, kendimizin elde edeceği kazanç olacaktır.
En büyük sorunlardan bir tanesi de; Eczacılık fakültelerinin, plansız ve kontrolsüz bir biçimde açılması ve mesleğimizin geleceği adına kaygılandırmasıdır. Halk sağlığı ancak nitelikli sağlık meslek mensuplarının elinde yükselebilir. Bunun koşullarından birisi de şüphesiz sağlık profesyonellerinin aldığı eğitimdir. Yeni eczacılık fakülteleri açılmaya, kontenjanlar artırılmaya devam ediyor. Fiziki, sosyal koşulları yetersiz, laboratuvarları ve öğretim elemanları eksik fakülteler ile bir yere varılamayacağının altını bir daha çiziyoruz… Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu, 2023 yılında eczacı ihtiyacını 32.900 olarak gösteriyor. Şu anda ise 38.000’in üzerinde eczacı bulunuyor. Dolayısıyla YÖK’ü ülkemizin kaynaklarını ve insan gücünü etkin kullanmak adına adımlar atmaya davet ediyoruz. Yaşamın ve yaşatmanın önemini bilen bir sağlık meslek örgütü mensupları olarak, ülkemiz ve ülkemizin geleceği adına, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, evrensel insan hakları, sosyal hukuk devleti gibi bizi birleştiren değerlerin altını çizerek, odamızın olağan seçimli genel kuruluna katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”
Genel Kurul sonrası yönetim şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu: İhsan Orkun Yılmaz, Emin Hakan Yılmaz, Ş. Şule Tüfekci, Aytaç Korhan Özcan, Mehmet Uğur Alp, Uygar Şimşek, Serhat Gökçe. Denetleme Kurulu: Erhan Yaylıcı, Fatih Cüneyd Güzey, Hüseyin Demir. Onur Divanı: Necdet Kökten, Zuhal Sakin, Şükran Özkan, Erhan Kahraman, Ahmet Emrah Keskin. Büyük Kongre delegesi: Ümran Pelenkoğlu, İhsan Orkun Yılmaz, Aytaç Korhan Özcan, Özlem Önel, Mehmet Cemal Nami Atay.