Özbek: Çözüm Atatürk’ün vasiyetinde

TBB Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, dış politikadaki sıkıntılardan kurtulmak için Atatürk’ün talimatlarını hatırlattı: Emperyalistlerin ardına düş meyin, Rusya’yla bozuşmayın, Arapların içişlerine karışmayın.

 

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Kastamonulu Başkan YardımcısıAv. Hüseyin Özbek, Türkiye’nin, Cumhuriyetin kuruluş kodları olan ulus devlet, üniter devlet, hukuk meşruiyeti ve çağdaş demokrasiyi temel alarak ilerlemesinin, dış politikadaki sıkıntıları çözecek tek formül olduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Doster’in sorularını cevaplayan Özbek, hukukçuların iktidarla özdeşleşen bir dil kullanmaktan, tutum almaktan kaçınması ve hukuk dili kullanması gerektiğini vurgulayan Özbek, “Hukukçular ve barolar için hukuk dili evrensel bir dildir. Bu dille birçok sorun kolay anlaşılır ve çözülür. Hukukçuların, hukuk meslek örgütlerinin yetkililerinin, yürütmeyle paralel bir dil kullanmaları halinde, hukuk kurumları tartışma konusu olur. Kamuoyunda kendilerine duyulan güven örselenir. Saygınlıkları sorgulanır” dedi.

Özbek, Doster’in, “Tarihe ve diplomasiye olan ilginiz biliniyor. Türkiye’nin dış politikasını nasıl görüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“2015 yılı kasım ayında Rus uçağı düşürüldü. İlk günlerin heyecanı içinde devletin tepe noktalarında uçağı düşürme emrini kimin verdiğine dair tuhaf bir rekabet yaşandı. Fakat Rusya’nın tavrı, ekonomik ve siyasi yaptırımları sonrasında bu kez, Anadolu tabiriyle, “bitli yorganı üzerine alan çıkmadı.” Suçu, birbirlerinin üzerine attılar. Sonunda da FETÖ’ye havale ettiler. Devleti yönetenlerde yeterli tarih bilinci olsaydı, Cumhuriyetin titizlikle koruduğu devlet hafızası kapı dışarı edilmeseydi, Türkiye’yi sıkıntıya sokmayacak bir tutum içinde olurlardı. Türkiye, elbette ulusal güvenliğini esas almalıdır, ama komşularına da kuşku değil, güven vermelidir. Bu kapsamda, Atatürk’ün Türk dışişlerine verdiği 3 maddelik talimat çok önemlidir. Bu aynı zamanda bir vasiyettir. Türk dış politikasının değişmez siyasal pusulası, moda deyimle navigasyon cihazıdır. Bu talimatlar gözardı edildiğinden Türkiye çok ağır bir maliyete katlanmıştır. Bu maddeler şunlardır: Birincisi, emperyalist ülkelerin ardına düşmeyin, kuyruğuna takıl mayın. İkincisi, Rusya’yla bozuşmayın. Üçüncüsü, sakın ola ki Arapların içişlerine karışmayın.”