Pancar için fiyat bekleyişi

  • “Hemen açıklanmalı”

Çiftçilerin ne ekecekleri konusunda karar aşamasında olduğunu ve buna göre yer ayırmaya başladıklarını belirten Şeker-İş Kastamonu Başkanı Ali Çufadaroğlu, pancar taban fiyatının en acil biçimde, hatta hemen açıklanması gerektiğini söyledi.

  • “900 liradan aşağısı kurtarmaz”

Mazot, elektrik ve gübredeki fiyat artışları nedeniyle çiftçinin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Çufadaroğlu, 900 liranın altındaki bir ton fiyatının kurtarmayacağını dile getirdi ve “Uygun bir fiyat hemen açıklanmazsa ekim alanlarımızın en az üçte birini kaybederiz” dedi.

 

Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu’da da pancar üreticisi yeni dönemdeki taban fiyatın açıklanmasını bekliyor.

Girdilerdeki artışın çiftçiyi üretim konusunda tercih noktasına getirdiğini ifade eden Şeker-İş Kastamonu Başkanı Ali Çufadaroğlu, pancar ekiminde yakalanmaya çalışılan iyiye gidişin sekteye uğrama tehlikesi içinde olduğunu, bunun da Kastamonu Şeker Fabrikası’nı olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bu nedenle pancar taban fiyatının acilen, mümkünse hemen açıklanması gerektiğini vurgulayan Çufadaroğlu, mazot, elektrik ve gübredeki fiyat artışları nedeniyle çiftçinin zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı, 900 liranın altındaki bir ton fiyatının kurtarmayacağını dile getirdi ve “Uygun bir fiyat hemen açıklanmazsa ekim alanlarımızın en az üçte birini kaybederiz” dedi.

Şeker-İş Kastamonu Başkanı, çiftçinin ne ekeceği konusunda karar aşamasında olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Tarlalar sürülmeye başlandı… Çiftçi ekim alanlarını da ürünlere göre ayırmaya başladı. Mısır, sarımsak ve buğdayın yanında pancara yer ayırıp ayırmaması da tatminkâr bir fiyatın zamanında açıklanmasına bağlı. ‘Hiç değilse uğraşması yok’ denilerek pancar yerine buğday ekme niyeti her geçen gün öne çıkmaya başladı. Şimdiden buğday eken var. Şeker Fabrikamız son iki kampanyasını güzel geçirdi. Üretimde eski günlere dönmeye başladık. Bu noktada pancar ekiminde gerileme yaşanması Kastamonu ekonomisine kayıp yaşatacak bir durum. Bunu hiç kimsenin isteyeceğini zannetmiyoruz.”