“Pilot İl Kalkınma Planı-1980”

İlimiz 1980 yılındaki kamu yatırım programına “Pilot İl” statüsünde girdi, ilimizi uçuracak “devlet” kuşuydu, nasip değilmiş feraha ermek, araya “darbe” girdi…
Ortada ne “pilot” kaldı ne “uçak”.

(Kastamonu eski milletvekillerinden Fethi Acar, kaleme aldığı “tuğla” ebadındaki 2 kitabı ve beraberinde “ek” olarak bir “dosya” gönderdi…
Biraz karıştırdım, bana çok “ekmek” çıkacağı aşikar.

Beraber “okuyacağız”…
Öyle görünüyor.)

Ekli dosyadan başlayalım…
“Dizlerimizi dövmeye.”

43’üncü Hükümet kalkınmada geri kalmış illere yönelik “kalkınmada öncelikli iller” programını hayata soktu…
Sene “1980”.

“Bitlis, Hakkari, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Kastamonu”…
“Kalkınmada Öncelikli Pilot İl” ilan edildi.

Her bakanlık üzerine düşeni yapmak için o dakika harekete geçti…
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı imzası ile Temmuz ayında “Kastamonu İli Kırsal Gelişme Projesi Ön Etüd Raporu” (Pilot İl Kalkınma Planı 1980) yayımlandı.

Bakanlığın “Pilot İl Kalkınma Planı” için ilk seçtiği ilin Kastamonu olduğunu Bakan Külahlı bizzat belirtti…
“Kastamonu ili için büyük hedefleri öngören ve muhtemel bir dış kaynaklı proje olarak Dünya Bankası uzmanlarınca da mahallinde tetkik gezisinde bulunulan ‘Kırsal Gelişme Projesi’nin kısa süre içinde tamamlanması dileğiyle, ön etüt raporunun hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Hedefte “arazi kullanışı teknik ve ekonomik esaslara göre planlanmakta, böylece toprakların korunması sağlanmakta ve kaynaklardan en uygun şekilde yararlanılması esas alınmaktadır” vardı…

“Keşke.”

6 üst düzey bakanlık yetkilisi görev aldı raporda…
Kastamonu’ya böylesi bir “ekip” bir daha rast gelir mi müşkül?

(Raporun yayımlanması akabinde Kastamonu Milletvekili Fethi Acar 3 Eylül 1980 tarihinde bir yazı ile Bakan Kükahlı’ya önerilerini sıralamış…
Pancardan fındık üretimine kadar.)

“12 Eylül 1980″…
Ortada ne “ekonomik” ne de “sosyal” kalkınma bıraktı.

“Pilot İl”…
Uçak çakıldı.

40 yıl geçti aradan…
Yarayı sarabildik mi?

 

MUSTAFA AFACAN