PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU’NUN HAYRAT KİTABI

2 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da vefat eden Kastamonu’yla ilgili kültürel araştırmalarıyla tanınan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu (d. 23.06.1943 Kastamonu merkez) değer verdiğim bir bilim insanıydı. Ailevi sıkıntılarını paylaşacak derecede dostumdu. Gurur Kaynağımız Kastamonulular (Ö. Tan’la) adlı biyografi ansiklopedimize birçok Kastamonulu şahsiyeti o haber vermişti. Birkaç defa Kastamonu seyahatinde de bulunmuştuk.

Özel sohbetlerimizde en çok yakındığı konuların başında, dinimizin gereği gibi öğretilmediği, din görevlilerinin iyi yetişmediği, dinin para kazanma kapısı gibi görülmesi geliyordu. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinden (1962) sonra 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmişti. İlk görevi Kastamonu Müftü Yardımcılığıydı (1966-1967). Vatan görevinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığında 1969-1981 yılları arasında Müfettişlik yapmıştı. Türkiye’nin birçok ilini gezmiş, din hizmetlerini yerinde incelemişti. Üniversitede görev aldıktan sonra yazdığı, baskıya hazırladığı çok sayıdaki İslamî edebiyat kitabı onu tatmin etmiyordu. Sonunda dînî bilgilerde gördüğü yanlışlık ve eksiklikleri düzelten bir kitap yazıp parasız dağıtmaya karar verdi. Yanında, aynı hayır düşüncesinde bir matbaa buldu. Anıl Matbaası Sahibi Necip Eranıl. 1999 yılında ilk baskıyı 3.000 olarak yaptılar. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla bu kitaptan söz etmek istiyoruz:

Abdulkerim Abdulkadiroğlu; Kurtuluş Yolu/İtikad ve İbâdetlere Dair Dînî Bilgiler El Kitabı, Ankara 1999, 63 s.

Dış ve iç kapakta; “Anıl Matbaa ve Ciltevinin hediyesidir.” yazısı dikkati çekiyor.

İçindekilerden önce “Önemlidir” başlığı altında yer alan bir sayfalık açıklamanın ilk cümlesi yazılış amacını ortaya koyuyor:

“Bu kitap, toplumumuzda her sınıftan insanların, dine karşı kayıtsızlıkları yahut din adına bilinmesi gerekenleri öğrenememiş olmaları; böylece sonu alınamayan hatalara düşmeleri sebebiyle duyulan vicdanî rahatsızlık üzerine kaleme alınmış; Anıl Matbaası sahibi Necip Eranıl Bey’in himmetiyle birinci baskısı yapılmıştır. Amacımız hepimize birer amel-i cârî (sevap hanesi kapanmayan hayırlı bir iş) olmasıdır. Kitap ücretsiz dağıtılacak ve bittikçe de gözden geçirilip ilavelerle yeni baskıları yapılacaktır.”

Kitap, rahmetli Abdulkadiroğlu’nun “Takdim” yazısından sonra iki bölümden oluşmaktadır. Her yaş ve öğrenim derecesindeki insanlar tarafınan kolay okunup öğrenilmesi gözetilerek kaleme alınmıştır. Bölümler ve önemli gördüğümüz alt başlıklar şöyledir:

                Genel Bilgiler:

Âkil, bâliğ, ilmihâl, şeriât, mezhep, din-millet, îman-İslam.

Allah’a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, âhirete inanmak, kader hayır ve şerre inanmak.

İslam’ın Şartları:

  1. Kelime-i şehâdet getirmek
  2. Namaz kılmak: Namaza başlamazdan evvel olan yedi farz, namazın içinde olan beş farz, kazâ namazı, teravih namazı, cemâat, cuma namazı, bayram namazı, sâhib-i özür, cenâze namazı.
  3. Zekât vermek: Nisâb, zekât verilmesi câiz olmayanlar, zekât verilecek kimseler, fakirde olan alacağı zekâta saymak.
  4. Oruç tutmak: Orucun farz olmasının şartları, orucun farzları, müstehabları, oruçlarını bozması caiz olanlar, fidye, oruca zarar vermeyen şeyler, kazâ lazım olan şeyler, keffâret, fıtra, kurban kesmek, kurban vâcip olmasının şartları, kurbanın sünnetleri, kurbanın müstehabları.
  5. Hacca gitmek: Haccın farzları, haccın vâcibleri, haccın sünnetleri.

Hayrat kitabı dolayısıyla Prof.Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nu rahmetle, saygıyla anıyoruz.

NAİL TAN