Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz’dan Avusturya’da sergi

Münire Medresesi bânisi Hacı Mustafa Efendi ve 1877 Kastamonu mebusu Salim Efendi sülâlesinden gelen, Kastamonu milletvekili, kulak burun boğaz uzmanı Opr. Dr. Şükrü Esen’in kızı, Kastamonu Aytaç Eruz Anadolu Lisesi bânisi yük. müh. Aytaç Eruz’un eşi olan Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz“Osmanlı Devleti’nde Çokkültürlük ve Tercümanlar” başlıklı son sergisini açmak üzere14 Mayısta Avusturya’nın Graz kentinde, Graz Üniversitesi, ÇeviribilimBölümü’ne davet edildi.

16’ıncı yüzyılda kurulan Graz Üniversitesi Ana Binası ve Çeviribilim Bölümü

ITAT diye adlandırılan Çeviribilim Bölümü’nde çeviribilim öğrencileri oniki farklı dilde yazılı ve sözlü çeviri ve kültür eğitimi alıyorlar. Bu dillere Türkçe de dahil. Avusturya’nın Türkçe dilinde çevirmenlik eğitimi veren tek bölümü Graz’da bulunuyor.

14.05.2018 tarihinde sunumdan sonra açılan sergi Çeviribilim Bölümü Başkanı Prof. PekkaKujamaeki ve bölümde öğretim üyelerinden Prof. MichaelaWolf’un desteği ve Türkçe Bölümü Başkanı Dr. Sevil Çelik Tsonev’in organizesi ile gerçekleşti.

Bu konuda ilk sergisini 2009 yılında “Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde açan Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz bugüne kadar farklı üniversitelerde ve farklı kurumlarda bu alanda sunumlar yapmış ve sergiler açmıştır.  Yurtdışında bu alanda yaptığı  etkinliklerine İtalya’da, Napoli Üniversitesi, Almanya’da Mainz Üniversitesi ve Avusturya’da Viyana Üniversitesi de dahildir.

Uluslararası bir Kolokyum çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde açılan sergi                                           (21. – 23.11.2009)

Busergi, Eruz’unonbeşinci sergisidir. Bugüne değin açılan sergilerin dili Türkçe, İngilizce ve İtalyancaydı. Bu kez Bölüm Başkanı Dr. Çelik Tsonev’in denetiminde bölüm öğrencileri metinleri Almancaya aktarmışlardı, bu nedenle sergi panoları Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilliydi.

 

Türkçe Bölümü başkanı Dr. Sevil Çelik Tsonev, okutmanKerima Karaca Sornig ve sergi metinlerinin Almancaya çevirisini yapan bölüm öğrencilerinin bir kısmıyla

 

 

Prof. Dr. Sâkine Esen Eruzİstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’ndan emekli olduktan sonra 2017 yılına değinYaşar Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Başkanlığı görevini sürdürürken İletişim Fakültesi’nden de teknik destekalarak bölümdeki meslektaşları ve asistanlarıyla birlikte2015 yılında serginin tasarımını son haline getirmişti.

   

20 – 24.04.2015 Yaşar Üniversitesi’nde açılan sergide, meslektaşları ve asistanları, öğretim görevlisi Ufuk Özbir, araştırma görevlisi Tutku Öncü, araştırma görevlisi Emre Canbazve öğrencisi Cenk Kingirile birlikte

2015 ve 2016 yıllarında Eruz,Yaşar Üniversitesi’nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bu konuda iki sergi açmıştır.

Graz’daki sergiye, serginin ana hatlarını anlatan birbarkovizyonsunumuyla  başlayanEruz’unsunumuna da, sergisine de ilgi büyüktü. Aynı zamanda bir bilim adamı olan, 18. yüzyılda on ciltlik Osmanlı Tarihi’ni kaleme alan,Osmanlı Devleti’nde uzun yıllar çevirmenlik yapan HammervonPurgstall’ınbinlerce sayfalık mektuplarını günümüz Almancasına aktaran Graz Üniversitesi eski dekanlarından Prof. Höflechner de sorduğu sorularla sunuma ve sergiye zenginlik kattı.  Sunuma ve sergiye  bu konularda çalışan çok sayıda öğretim üyesi ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerikatıldı.

   

Prof. Dr. SâkineEruz’un konuk öğretim üyesi  olarak yaptığı sunum ve serginin duyurusu ve sunumunda ÇeviribilimBölümü Başkanı Prof.  PekkaKujamaekitarafından izleyicilere takdimi

2005 Bahar döneminde Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz Graz Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak davet edilmişti. O tarihte derslerine katılan ve bugün mesleklerinde iyi yerlere gelmiş olan öğrencilerinin tümünün de sergiye katılması ve müzikle sergiye katkıda bulunmaları Prof. Sâkine Esen Eruz için güzel bir sürpriz oldu.

   

Eruz, 2005 yılında ders verdiği öğrencilerinden bir kaçıyla

Sunumdan sonra Prof. Sâkine Esen Eruz katılımcılara sergiyi gezdirdi, panolardaki çokkültürlülükle donanmış tercümanların öykülerini anlattı. Bu tercümanlardan biri de, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve kabinesi tarafından bugünkü İstanbul Üniversitesi olan Darülfünun’a hibe edilen Harbiye Bakanlığı’nda 1916 yılında tercüman olarak da görev yapan büyükbabası, eski Kastamonu belediye başkanıMuzafferettin Esen’di.

  Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz sergiyi konuklara gezdirken –

Muzafferettin Bey’in de bir fotoğrafının bulunduğu sergi panosu

 

Üniversitenin hazırladığı ikramlara ek olarak bölüm başkanı ve öğrencilerin işbirliği içinde organize ettikleri Türk yemeklerinden bir çeşni olarak dolma ve baklava da sunuldu. Eruz’un kaleme aldığı kitaplar ise Kastamonu’ya özgü, kenarları tırnak işiyle bezeli taş baskı bir örtünün üstünde sergilendi.

 

Prof. Dr. SâkineEruz  olağanüstü güzel organize için bölüme teşekkür ettiğinde, Bölüm Başkanı Dr. Sevil Çelik Tsonev’den bu yanıtı aldı. “Hocam, nezaket gösterip geldiğiniz ve tüm o güzel emekleriniz için asıl biz size çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız! Muhteşem bir sunum yaptınız! Bölümümüzde sevgi dolu hoş bir eda bırakan meltem rüzgârı gibi estiniz!”

Sergi her açıdan çok iyi ve verimli geçti.

20  Mayıs tarihinde Türkiye’ye dönen Prof. Dr. SâkineEruz, Graz’da kaldığı süre içinde Prof. Dr. MichaelaWolf’un her dilden bütün bölüm öğrencilerinin aldığıamfi dersinde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde tercümanın görevlerini ve Tercüme Kurularının işlevlerini anlatmış, Türkçe Bölümü derslerine girmiş ve bölümdeki öteki etkinliklere katıldı.

Sergi, Graz Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü mekanlarında hâlen devam etmektedir.