Rektör Topal’ın devraldığı “miras”

YÖK “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2019” çalışmasını geçtiğimiz hafta yayımladı, “2017-2018” dönemindeki 172 üniversite “birçok”alanda sıralandı ve “en iyiler” açıklandı…
Üniversitemiz “48” alanda “yok”, “4” alanda “var”.

(YÖK’ün açıkladığı “en iyiler” sıralaması ortalama 5-6 üniversiteden oluşuyor…
Yazıda yoruma konu olan sıralama budur.)

Kastamonu Üniversitesi aşağıdaki sıralamaların hiçbirinde “yok”…

“Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “KPSS’de ilk %10’luk dilime giren program sayısına göre üniversiteler”, “ALES’te ilk %10’luk dilime giren program sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Öğrencilerin yürüttüğü sosyal veya endüstriyel proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Bölüm veya programlardaki doluluk oranının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Kayıtlı olunan program dışından alınan ders oranının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Öğrenci başına düşen e-yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “İlgili endeksli dergilerdeki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “İlgili endeksli dergilerdeki kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Olumlu sonuçlanan patent, faydalı model tasarım başvuru sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “En yüksek %10’luk dilimde atıf almış yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Öğretim elemanlarının aldığı ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “YÖK 100/2000 Doktora Programından faydalanan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “YÖK-YUDAB Programından faydalanan araştırma görevlisi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Faydalanılan TÜBİTAK araştırma bursu sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Faydalanılan TÜBİTAK destek programı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Desteklenen Ar-Ge projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “THE dünya sıralamasında en başarılı olan üniversiteler”,  “QS dünya sıralamasında en başarılı olan üniversiteler”, “ARWU dünya sıralamasında en başarılı olan üniversiteler”,  “Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı”, “Yabancı uyruklu öğrenci sayısı”, “Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı”, “Uluslararası fon destekli proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Merkezi (özel) bütçe dışı gelir oranı”, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zarar oranı”, “Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı”,  “Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı”, “Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı”, “Endüstri ile ortak yürütülen projelerin bütçesi”, “Teknopark yıllık ciro artış oranı”, “Öğrenci başına yapılan harcama miktarı”, “Yayın alımının harcamasının bütçeye oranı”, “Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı”, “Sosyal sorumluluk projesi sayısı”, “Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından verilen sertifika sayısı”, “Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayısı”, “Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı”, “Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı”, “Engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı”, “Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayışı”, “Yeşil, çevreci üniversite endeks sıralaması”.

Kastamonu Üniversitesi aşağıdaki “4” alanda “en iyiler” arasında…
“Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı(416)”, “Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı(432)”, “Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı(165)”, “Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı (62 Milyon TL)”.

Kastamonu Üniversitesi’nin “2017-2018” karnesi bu…
Yorum okurun.

 

MUSTAFA AFACAN