Sağlık Mil Sen: “Artık rahatları kaçmıştır”

Sağlık Mil Sen, sendikalarda büyük bir istifa furyasının başladığına dikkat çekerek, “Sayılarıyla övünen sendikaların kafasındaki sendikacılığı bitirmiş bulunmaktayız. Artık rahatları kaçmıştır” ifadelerinde bulundu.

Sağlık Mil Sen Genel Başkan Yardımcısı Tugay Civelekoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Sağlık MİL-Sen teşkilatlarının sağlık çalışanlarının yaşadıklarını veya onlara yaşatılanları dile getirmek ve çözümleri göstermek bir görevidir. Bugüne kadar çalışanların emekleri üzerinden meydanda istediği gibi at oynatanlar açıklamalarımızın insanımızda makes bulmasıyla telaşa düşmüşlerdir. Zira rahatları kaçmıştır. İnsanlar onların yaptıklarından bizim vesilemizle haberdar olmaya başlamışlardır. Haliyle bu haberdarlık bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.Neticesi ise ülkemizin dört bir yanında istifalar olarak ortaya çıkmıştır.Bu minvalde bize ulaşan bilgilere göre istifa çağrımızdan bu yana binlerce insan istifa ettiklerini gerek medyadan gerekse bizzat teşkilatlarımızı arayarak dile getirmişlerdir.Dolayısıyla saylarıyla övünen sendikaların kafasındaki sendikacılığı Sağlık MİL-SEN olarak bitirmiş bulunmaktayız.

Bu aşamaya gelmeden önce bu arkadaşları gerek ilgililerini ve yetkililerini arayarak gerekse medyadan defalarca uyarmıştık.Ancak bu arkadaşlara; bizi küçük görerek, uyarılarımızı umursamayarak, Ankara’da rezidanslarının en yüksek noktasından bakarak, birçok çalışanın kapısından giremediği beş yıldızlı otellerden ahkam keserek, temsil ettiklerini iddia ettikleri camianın aldığı ücretlerin kat kat üstünde hesapsız ücretler alarak, camları filmli son model milyonluk makam araçlarıyla insanlardan kendilerini izole ederek, çalışanların kangren olmuş  sorunlarını çözmeyerek, çalışanları sadece bir sayıdan ibaret görerek sendikacılık yapılamayacağını hep iyiniyetli bir şekilde ifade ettik.Lakin geldiğimiz süreç uyarılarımızın dikkate alınmadığını göstermiştir.Bu sebeple istifalarla ilgili olarak kimseye bahane bulmaya hakları yoktur.İstifaların sorumlusu kendileridir.İstifalar büyüyerek devam edecek ve bu sendikacılık zihniyetlerinin yakında esamesi dahi okunmayacaktır.

Sağlık MİL-SEN’le insan merkezli olan,gönüllere hitap eden, çalışana sadece insan olduğu için değer veren, çalışan her bir ferdin bizim için en değerli varlık olduğunu gösteren, bulunduğu şartlara sağına ve soluna bakmadan tüm çalışanların haklarının korunması ve iyileştirmesi yolunda maneviyat, liyakat ve ilkeleri esas alan, zamanın tüm gereksinimlerini karşılayacak yeni bir sendikacılık anlayışı başlamıştır.Sendikamızın kuruluşundan bu yana çok kısa bir zaman geçmişken problemleri isabetle tespit edip ortaya koyduğumuz çözümlerle, sürekli sahada insanımızın yanında olarak, muhataplarla hiçbir çekinceye mahal bırakmadan samimiyetle ve iyiniyetle her konuyu ileterek, çalışma anlayışımızla toplumdaki tüm farklı düşünceye sahip kesimleri de rahatlatarak bir ümit sendikası olarak yer almaya başlamış bulunmaktayız.

Nitekim bu çalışmalarımızın bir neticesi olarak şehrimizin tek arabuluculuk merkezi olan Aba Arabuluculuk Merkezi basınımıza yansıyan açıklamalarıyla da özelde Sağlık MİL-SEN’in genelde tüm sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını ve çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu belirtmişlerdir. Buradan ABA Arabuluculuk Merkezinin değerli hukukçularına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

Bizler hayatın ulvi bir manasının olduğuna ve bu mananında en önemli öznesinin insan olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir manayı barındıran en güzel varlık olan insana hizmet etmek temel gayemiz ve herkese nasip olmayacak bir onurdur.Herkes rahat olsun. Türkiye’de artık iki sendika vardır.1.si yeni nesil sendikacılık yapan MİL-SEN’dir.2.siDiğerleridir. Biz Sağlık MİL-SEN olarak Hakk’ın yanında yer alarak tüm mağdur ve mazlumlar için mücadelemize devam ediyoruz.”