Sağlık yatırımlarında sağlıksız beyanlar

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yeni binasının Olukbaşı’ndaki eski devlet hastanesinin olduğu alana yapılacağı açıklandı…

Şaşkın haldeyim, aylardır ne yazılıp çizildi, şimdi ne oluyor?

Bandı başa saralım da…

Devletteki devamlılığı görelim!

3 milletvekili, belediye başkanı ve il başkanının dönemin Sağlık Bakanı Recap Akdağ ile Ankara’da yaptıkları görüşmenin ardından, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili olarak geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan açıklama…

“Mevcut hastanemiz şu anda ekonomik ömrünü doldurdu. Yapılması düşünülen yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin de yeni 400 yataklı devlet hastanemize yakın bir bölgeye yapılması konusunda görüş ortaya çıktı. Sayın Bakanımız Kastamonu’ya yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yapılmasını çok olumlu karşıladı ancak yeni yapılacak hastanenin mevcut hastaneye yakın bir bölgeye yapılmasının daha doğru olacağını ifade etti. İlerleyen günlerde bir heyet ilimize gelerek yeni hastane konusunda araştırma yapacak ve bir rapor hazırlayarak sayın bakanımıza sunacaklar. Yeni yapılması öngörülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi daha geniş bir alanda daha modern teknolojik alt yapı ile inşa edilecek. Yeni hastanemizi ya üniversiteye ait bir alanda ya da İl Özel İdaresi’ne ait bir alanda arsa tahsisi yaparak 2017 yılı içerisinde inşallah temelini atacağız”

Aynı açıklamada Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile ilgili de beyan yer alıyordu…

“Eski hastanenin yerine gelince sayın bakanımız oraya yeni bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulmasını istiyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi Türkiye’de yeni hayata geçirilen bir proje ve bu projenin hayata geçtiği ilk illerden bir tanesi de Kastamonu olacak. Bu sağlıklı yaşam merkezinin içerisinde obezite ile mücadele, psikiyatri merkezi gibi birimler olacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi mevcut binalar üzerine yapılmayacak. Eski binalar tamamen yıkılarak yeni bir kompleks inşa edilecek. Merkez her türlü fonksiyonu içerisinde barındıracak. Aile hekimlerinde muayene olan hastalar durumlarına göre bu merkeze yönlendirilerek tedavi edilecek. Türkiye’de ilk olacak proje Kastamonu’da başlatılacak. Önümüzdeki günlerde heyet Kastamonu’ya gelerek yerinde inceleme yapacak. Raporları hazırlayıp Bakanlığa sunacaklar. Yerimiz hazır. Binalar yıkılıp yenisi yapılacak.”

Ve bugün…

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yukarıda ifade edildiğinin tamamen aksine Olukbaşı’ndaki eski devlet hastanesinin yerine yapılmasının planlandığı, bakanlık heyetinin önümüzdeki günlerde ilimize gelerek incelemede bulunacağı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Allah’vere sosyal medya var…

Yazışmalar filan çarşaf çarşaf.

Ve bugün…

Eski devlet hastanesi arazisinde hayata geçeceği ilan edilen Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden haber yok. Yeri fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine verildiğine göre, evvela yeni yer bulunacak.

Hani ülkemizin ilklerinden olacaktı…

Sonuncu olmazsa iyi.

Geçmişteki beyanlar mı fikri bir temele oturmadan basın yoluyla açıklandı?…

Bugünkü beyanlar mı fikri bir temele oturmuyor?

Siyaset erbabı için her şey o kadar kolay anlaşılan…

Yer alınmadan yahut takas yapılmadan bina yapılmış da bitmiş havalarındalar.

 Oysa…

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ihalesinin yapılıp temelinin geçtiğimiz yıl atılmasından yahut Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ülkemizin ilklerinden olacağını geçtim, her iki yatırım 2018 Kamu Yatırım Programı’nda dahi yer almıyor.

Bakanlık yetkilileri şehrimize gelecekler de, inceleme yapacaklar da, Bakanlık yatırım teklifini sunacak da, proje hazırlanacak da, ihale edilecek de…

Yaz gele yonca bite.

Not: Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi eski devlet hastanesinin olduğu binalara yapılacaksa…

Eğitim-öğretime bu binalarda geçici süre bu devam eden Pervaneoğlu Sağlık Meslek Lisesi içinde yeni bir mekan bulmak farz önümüzdeki öğretim yılı için.