Sağlıkta Kırşehir’in ardında kalmak

Bozkırın göbeğinde Kırşehir, nüfusu nüfusumuzdan az, yüzölçümü yüzölçümümüzden küçük, ekonomisi keza ahım şahım değil, sağlık alanında Kastamonu’dan ileride ne var ki, tıp fakültesi ve araştırma hastanesi emre amade…

Kırşehir’den geri kaldık sağlıkta.

Oysa…

Kastamonu ve Kırşehir yola birlikte çıkmışlardı, yarı yola bile varamadan bizim nefesimiz kesildi, Kırşehir bastı gaza gitti.

Kırşehir’in yolculuğu 2006 yılında Ahi Evran Üniversitesi’nin kurulmasıyla başlıyor…

“Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, alanında uzman bireyler yetiştirmek amacıyla;17/05/2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 3 maddesinin (a) bendinin başına Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi eklenerek 29 Mayıs 2007 tarihinde kurularak hizmete başlamış olup, 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendine dayanılarak 2011 yılında, Kırşehir Valiliği ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir.”

Ahi Evran Üniversitesi’nin kuruluşundan bir yıl sonra tıp fakültesi kuruluyor ve bundan 4 yıl sonra da hastane ile tıp fakültesi işbirliği başlıyor…

Jet.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde cerrahi bilimlerde 37, dahili bilimlerde 47, temel tıp bilimlerinde 18 ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 109 akademisyen görevli…

Tıp fakültesi ile afiliye olarak “Eğitim ve Araştırma” özelliği kazanan devlet hastanesinde kaç hekim vardır varın siz tahmin edin artık.

Kastamonu Üniversitesi 2006, Kastamonu Tıp Fakültesi (Hacettepe Üniversitesi bünyesinde) 2007 kuruldu, Kastamonu Tıp Fakültesi 2014 yılında “fiilen” Kastamonu Üniversitesi’ne devredildi…

2019’a geldik, Kırşehir’in çeyreği yol kat edemedik.

Tıp fakültesi Kastamonu’ya gelemedi…

Devlet hastanesi “eğitim ve araştırma” ligine yükselemedi.

Bu nasıl aymazlıktır?…

Beceriksizliğin böylesi olur mu?

Bozkır “bahar”…

Karadeniz “hazan”.

 

Sorular

  • Kastamonu Tıp Fakültesi Kastamonu Üniversitesi’ne devredildikten sonra öğretim üyeleri başka şehirlerdeki üniversitelere geçici görevle gittiler mi?
  • Kastamonu Tıp Fakültesi öğretim üyeleri başka şehirlerdeki özel sağlık işletmelerinde çalıştılar mı?
  • Kastamonu Üniversitesi’nin önceki rektörütıp fakültesinin devlet hastanesi ile işbirliğine (afiliye) girmesini niçin istemedi?
  • Kastamonu Devlet Hastanesi niçin cihaz eksiği yaşadı?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 yıl öncesine kadar Hakkari’den sonra il dışına sevk veren ülkemizin 2’nci iliydik…

Hastayı il içinde tutabilen 80’inci ildik diğer deyişle.

Kamu, kadın doğumda tıkandı misal…

3 kadın doğumcu kaldı devlet hastanesinde.

Koca Kastamonu’da sadece ve sadece “1” psikiyatri uzmanı kaldı…

Tosya’da.

Kastamonu sağlıkta niye bu hale geldi?..

Getirildi mi yoksa?

 

MUSTAFA AFACAN