ŞAİR İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU YAŞADIĞI YILLARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Bir önceki yazımızda, Kastamonu’nun köklü ailelerinden Yılanlıoğlu ailesine mensup şair yazar, Kastamonu Milletvekili (1961-1969) İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’nun (1918-1992) son şiir kitabı Yol Boyunca (1982) üzerinde durmuş, bu vesileyle hayatı, hizmetlerine ilişkin de kısa bilgi vermiştik. Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden Yılanlıoğlu, düşüncelerini bazı kitaplarıyla Türk kamoyunun hizmetine sunmuştu: Üç Büyük Tehlike/Siyonizm, Komünizm, Masonluk (1968), Güzel Ahlak (1974) ve Mânevî Değerlerimiz ve Yapılan Tahribat (1977). Kocatepe Camii Nasıl Yapıldı (1987) kitabında da caminin yapılış hikâyesini anlatmıştır. Şunu hemen belirtelim ki, caminin yapılması hiç de kolay olmamış, maddi ve manevi birçok engeli sabırla aşmak gerekmiştir. Ele aldığımız kitabın künyesi şöyledir:

Yılanlıoğlu, İsmail Hakkı, Manevî Değerlerimiz ve Yapılan Tahribat, İstanbul 1977, Gül Matbaası, 244 s.  Adak Yayınları.

Yılanlıoğlu’nun kitabı; devletimizin, milletimizin, millî birlik ve beraberliğimizin tehlikeye düştüğü, ideolojik hareketlerin cirit attığı, mesleki kuruluşların ikiye bölündüğü bir ortamda kaleme alınmış olup yazarı milliyetçi mukaddesatçı cephede yer aldığından, bu bakış açısıyla Türk tarihinin 19-20. yüzyıl döneminde yaşanan olaylar değerlendirilmiştir. Rahmetli yazar, bugünlere kadar yaşayabilseydi, mutlaka görüşlerinde, düşüncelerinde önemli değişiklikler görülebilecekti. Belki de hiç değiştirmeyecekti görüşlerini…

Kitap, iki bölüm hâlinde yazılmıştır. Birinci bölümde, okuyucuya ve özellikle de yeni nesillere/kuşaklara Türk milletinin sahibi olmakla övünmesi gereken manevî değerlerin neler olduğu şu başlıklar altında hatırlatılmaktadır:

Kaybettiğimiz Mânevî Değerler

Türklerde Medeniyet

Türklerde İnsanlık ve Müsamaha/Hoşgörü

Türklerde Doğruluk

Türklerde Kahramanlık

Türk’ün Üstün Vasıfları

İkinci bölümde ise mânevî değerlerimiz üzerinde yapılan tahribat konusu ele alınmıştır. Bu bölümdeki alt başlıklar şunlardır:

Dilde Yapılan Tahribat

Tarih Nasıl Tahrif ve Takdim Edildi

Dinde Yapılan Tahribat (Devlet Eliyle, Aydınlar Eliyle)

Siyonizm ve Din

Masonlar ve Yaptıkları Tahribat

Ahlak Üzerinde Yapılan Tahribat (Devlet Eliyle, Şer Kuvvetler Eliyle)

Yılanlıoğlu, Türk milletinin mânevî değerlerinin bozulmasının başlangıcın Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hareketlerinin başlamasına bağlamakta, devrimlerin bu bozulmayı hızlandırdığını ileri sürmektedir. Siyonizm ve dış güçlerin etkisinin de büyük olduğunu vurgulamaktadır. Biz, kitabı tanıtmakla içindeki tüm görüşleri kabul etmiş olmuyoruz. Amacımız, Kastamonulu şair ve yazarları ötekileştirmeden, ayrımcılığa tabi tutmadan hemşehrilerimize bütün yönleriyle, eserleriyle tarafsız olarak tanıtmaktır.

Kitabın içinde, “Türklerin mânevî değerleri nelerdir?” sorusuna cevap oluşturan, değerli bilgilerin yer aldığı sayfalardan çok yararlandığımızı söyleyebiliriz. Yazarın tahribata uğratıldığını belirttiği söz konusu değerlerden bazıları şunlardır (s.73-82):

 

 • “Türkler doğrudur. Bir zamanlar, bu doğruluğun verdiği emniyetle ticarî ve iktisadî muameleler

senetsiz yapılırdı.

 • Kadına daima ve her yerde, hatta gezinti yerlerinde bile hürmet edildiği için sarkıntılık ve tecavüz gibi cürümler/suçlar eski Türkiye’de tamamiyle meçhuldür/bilinmez.
 • Sokaklarda gürültü ve kavga olmaz.
 • Avrupa’da olduğu gibi yerlere tükürülmez.
 • Konuşanın söz kesilmez.
 • Konuşurken bağırılmaz, aşırı el kol hareketleri yapılmaz.
 • Her yerde her zaman yaşlılara saygı gösterilir.
 • Şehirlerde silah taşıma âdeti yoktur.
 • Kumar dinen yasak olduğu için oynanmaz.
 • Eski Türkiye’de süflî menfaatler için cinayet işlenmez.
 • İçki dinen yasak olduğu için sarhoşluk çok az görülürdü.
 • Haklı tenkit istenir, hatta teşvik edilirdi.
 • Hayvanlara, nebatlara/bitkilere bile şefkat gösterilirdi.
 • Eski Türklerde taassup yoktu. Hiç kimsenin din ve inancına müdahale edilmezdi.”

 

Bu maddelerin 101 kadar olduğunu belirtelim. Allah’ın rahmeti üzerine olsun!

 

 

NAİL TAN