Sayılarla Kastamonu

Türkiye ortalamasına oranla “İçme suyu yoksulu”, “GSYİH yoksulu”, “Hekim yoksulu”, “İlkokul yoksulu”, “Okuryazar yoksulu”, “Nüfus yoksulu”…
Kastamonu’nun son yıllardaki karnesinden bazı “kırık” notlar.

“Göç” veren iller için “sebep-sonuç” sarmalının can sıkıcı istatistikleri bunlar…
Kaçınılmaz “başlangıç” yahut “son”.

Kastamonu “2018-2019” döneminde göç “verdi”…
“22 bin 500” kişi.

(Aynı dönemde 17 bin 700 kişi göç “aldı” Kastamonu…
Arada oluşan fark küçük boy bir “ilçe” kadar.)

“Artmadı” Kastamonu…
“Eksildi”.

2018 yılında belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının Türkiye ortalaması “224” litre, Kastamonu ortalaması ise “208” litre…
“Su yoksulu” Kastamonu.

(Çankırı ortalaması “256” litre, Sinop ortalaması “240” litre…
Komşularımıza oranla niçin “kişibaşı” az su kullanıyoruz?)

“İlkokul” seviyesinde 2018-2019 döneminde “net okullaşma” oranının Türkiye ortalaması yüzde “91.9”, Kastamonu ortalaması yüzde ” 91.8″…
Eğitim-ögretimin ilk merdiveni “eksik”.

(Günümüze kadar geçen sürede terazi “tersine” dönmüş müdür?…
“Okul öncesi” alanında ne durumdayız?)

2018 yılında Türkiye’de “hekim başına düşen kişi sayısı” ortalaması “536”, Kastamonu’da “765”…
Aradaki “makas” lebiderya.

“Bölgesel Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla” 2016 yılı itibarıyla Türkiye ortalaması 9.7 bin ABD doları, Kastamonu’da iss 6.9 bin ABD doları…
2016’ya göre Kastamonu’daki kayıp “kişibaşı” yılda 1.1 bin dolar.

2019 yılında Türkiye (6+ yaş) nüfusunun yüzde 97.2’si “okuryazar”, Kastamonu’nun ise yüzde “95”i…
Yüzde 5 ne “okur” ne de “yazar”.

(Paylaştığım tüm verilerin bir kaç sene önceye ait olması okurun aklına “karpuz kabuğu” düşürmesin…
Sonrasında “resmi” veri yok çünkü.)

İlin haletiruhiyesini anlayabilmek için “mukayeseli rakamları” bilmek lazım…
Aksi halde “ayak yere basmaz”.

“Gedik” onarmak için…
Önce gediğin farkına “varmalı”.

Ardından da gediğe “laf” değil…
“Harç” koymalı.

 

 

MUSTAFA AFACAN