Sayıştay raporunda Kastamonu Üniversitesi

“Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” Eylül ayında yayımlandı, “düzenlilik denetim raporu” ve “performans denetim raporu” başlıklı iki ana başlıkta yapılan değerlendirmede toplam 13 tane “doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine” varılmayan işleme rastlandı…

Üniversitenin kılı kırk yararcasına “doğru ve güvenilir” olmasını beklemek hakkımız değil mi?

(Rapor da kaydedilen “doğru ve güvenilir” olmayan işlemlerle yeni rektör ve ekibinin alakası yok illa ki…

Önceki rektör ve ekibini kapsıyor.)

Sayıştay raporunun “Denetim Görüşü” bölümünü aşağıda aktarıyorum…

“Kastamonu Üniversitesi 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, ‘Denetim Görüşünün Dayanakları’ bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.”

Neymiş bu “hariç” alanlar bakalım…

13 madde.

İlk denetleme başlığı “Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu”…

“Denetim Görüşünün Dayanakları

 1. Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 2. Geçici Kabul İşlemleri Yapılan Maddi Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Tutarların İlgili Oldukları Varlık Hesaplarına Alınarak Mali Tablolarda Gösterilmemesi
 3. İade Edilen Üniversite Gelirlerinin Hesaplara Hatalı Kaydedilmesi
 4. Üniversite Adına Yetkisiz Birimler Tarafından Banka Hesabı Açılması
 5. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne Aykırı Uygulamaların Bulunması
 6. Sosyal Tesislere İlişkin Hesap ve İşlemlerin Özel Bütçe Hesabı İçerisinde Takip Edilmesi
 7. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
 8. Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi
 9. İhale Kapsamında Alınan Nakit Teminatların İşin Sonunda İlgilisine İade veya Hazineye Gelir Aktarımı İşlemlerinin Gerçekleştirilmemesi
 10. Vadeli Banka Hesabına İlişkin Olarak Elde Edilen Faiz Gelirinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi
 11. Kiraya Verilen veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 12. İrtifak Hakkı Sözleşmesi İle Yaptırılan Yurt Binasına İlişkin Eksiklerin Bulunması
 13. İkili Öğretim Yapılan Bazı Birimlerde Mevzuat İle Belirlenen Sınırlamaların Aşılması.”

İkinci rapor “Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Performans Denetim Raporu”…

“Denetim Bulguları: Performans Hedefi Tablolarında Açıklamalar Kısmına Yer Verilmemesi.”

Çok şükür…

1 eksik ile bu alanı geçmiş üniversitemiz.

Üniversite devlete ve özel sektöre personel yetiştiren bir eğitim kurumu sonuçta…

Dirhem “doğru ve güvenilir” olmayan işlem yapmasının savunması olur mu?

Sayıştay’ın resmi web sitesinde bu rapor var…

Kastamonu Üniversitesi’nin 2018 yılında nasıl yönetildiğini görmek isteyenler buyursun okusunlar.

(Yeni yönetimin yukarıda kayda alınan 13 “doğru ve güvenilir bilgi” içermeyen işlem ile bir ilişiği yok…

Her işlemi “Doğru ve güvenilir” kılmak ve hata yapanlardan ya da kusur işleyenlerden hesap sormak gibi bir yükümlülüğü var ama.

“Devlette devamlılık” deyip…

Sakın ola es geçilmesin “doğru ve güvenilir” olmayan işler.)

 

MUSTAFA AFACAN