Sayıştay’dan Belediye raporu; 4 aykırı işlem tespiti var

Kastamonu Belediye Meclisi’nde yeni yılın ilk toplantısına, Sayıştay’ın Kastamonu Belediyesi’nin 2018 yılına ait denetim raporu damga vurdu.

  • Belediye Meclisi’nde okunan ve Babaş döneminin dördüncü yılını içeren Sayıştay raporunda; “Görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına aykırı işlemlerin yapıldığı”, “Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmesi gereken taşınmazların işgaliye yolu ile kullandırıldığı”, “Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı şekilde gerçekleştirildiği” ve “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği” tespitleri yer alıyor.

Kastamonu Belediye Meclisi’nde yeni yılın ilk toplantısına,Sayıştay’ın Kastamonu Belediyesi’nin 2018 yılına ait raporu damga vurdu.

Belediye Meclisi’nde son gündem maddesi olarak  okunan ve Babaş döneminin dördüncü yılını içeren raporda, görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik hükümlerine aykırı işlemlerin yapıldığı, müdür kadrosunda çalışan personelin hem gerekli şartları taşımamalarına, hem de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını kazanmamalarına rağmen bu kadrolara atandığı belirtiliyor..

Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmesi gereken ve mülkiyeti Kastamonu Belediyesi’ne ait olan 54 taşınmazın işgaliye yoluyla kullandırıldığı tespitinin yapıldığı Sayıştay raporunda, işgaliye yoluyla kullandırılan bu taşınmazların kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için ihale yoluyla kiralanması gerektiğikaydediliyor

Raporda, Kastamonu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olduğu tespitinde bulunuluyor ve  istisnai memur kadroları arasında yer alan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamaların öncelikli olarak belediye ve diğer kamu kuruluşlarından çalışan memurlardan yapılması gerektiği veya açıktan yapılacak atamaların İçişleri Bakanlığı’nın izni ile belediye başkanlarının 1 seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi personeli seçmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sayıştay raporunda bu konuyla ilgili olarak, 2018 yılına yönelik yapılan incelemeler sonucunda,Kastamonu Belediyesi’ndeson 3 yıl içerisinde 5 personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandığı, ataması yapılan 4 personelin ise 3 ile 10 hafta arasında görev yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kamu idarelerine atamasının yapıldığının tespit edildiği belirtiliyor.

Raporda, bu durumun ‘Kanun Önünde Eşitlik’, ‘Kamu Hizmetine Girmede Eşitlik’ ve ‘Liyakat’ ilkelerine aykırı olduğu ve Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği ifade ediliyor ve bunun devlet kadrolarına yerleşmek için yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlar için haksız bir durum ortaya çıkarttığının altı çiziliyor.

Raporda ayrıca “Son yıllarda Özel Kalem Müdürlüğü kadroları amacı dışında kullanılmakta, genel olarak boş tutulan bu kadrolar bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırılmak veya ilgili idarecinin izni ile diğer kurumlara atamaları bu yolla sağlanmak amacıyla kullanılmaktadır” ifadesi yer alıyor.

“İHALE YERİNE DOĞRUDAN TEMİN”

Sayıştay Raporu’nda son olarak ‘Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği’ ifade ediliyor ve “Açık ihale usulü ile temin gereken ihtiyacın kalemlere bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiği ve bu durumun kamu idarelerinin yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve gizliliği ortadan kaldırdığı” vurgulanıyor.

BAŞKAN’IN YORUMU

Kastamonu Belediyesi’nin 2018 yılı Sayıştay Raporu’nun okunmasının ardından kısa bir yorumda bulunan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Allah razı olsun, herhalde bitti. Herkes birer bardak su içti zaten” dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi’nde ayrıca Denetim Komisyonu seçimi, sözleşmeli personele zam konusu, toplu iş sözleşmesi için yetki konusu, arsa satış konusu ve imar konuları da görüşüldü.

DENETİM KOMİSYONU’NA ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Kastamonu Belediye Meclisi Denetim Komisyonu’na; MHP’den Nevin Karaca, Hamdi Öz, Nurten Ciğerci; AK Parti’den Sinan Savaş ve Hüseyin Aydın seçildi. Yine 2020 yılında Meclis’in ağustos ayında tatil olması kararlaştırıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÜZDE 8 ZAM

Belediye Meclisi tarafından Kastamonu Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personele yüzde 8 zam yapılmasına da karar verildi. Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, “Bildiğim kadarıyla 3 yıldır ücretlere zam yapılmamıştı. Arkadaşlar geçen hafta geldiklerinde, devletin memurlara uyguladığı rakam gibi bir rakam uygulayalım dedim. O biraz daha fazlaydı ben biraz daha aşağısını önerdim” dedi.

Ayrıca Meclis’te belediyede işçi olarak görev yapan personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kastamonu Belediyesi’ni temsil etmesi için Mahalli İdareler İşverenler Sendikası’na da yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.

Belediye Meclisi’nde alınan karara göre 2 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı da 4 yıl süreyle Taşköprü Belediyesi’ne kiralandı.

  1. AKİF’E KREŞ

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan ve imar planında sosyokültürel alana isabet eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 2488 Ada1 no’lu parselin Kastamonu Belediyesi’ne tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, konuyla ilgili olarak, “Burası kreş alanı olacak. Sponsorunu da bulduk. Maliyeden de yeri isteyeceğiz” dedi. Mülkiyeti belediyeye ait olan Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan 2152 Ada 14 nolu parsel ile 2156 Ada 9 ve 10 nolu parsellerin satışı için de belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.