SEGE 2022’de Yahşihan’dan gerideyiz

Tiyatro oyuncusu Tülay Günal Göncü söyleşisi

MUSTAFA AFACAN

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerinin röntgenini çeken “SEGE 2022” çalışmasına göre Merkez ilçemiz Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinden geride, ister coğrafyanın kadrine verin ister insan iradesine, arayı kapatıp “Yahşihan” seviyesine çıkmak için çok çalışmamız lazım çok…
Evvela “nerede olduğumuzun” farkına varmamız lazım illaki.

Merkez ilçemiz “6” kademeli ilçe liginde “ikinci” kademede…
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi ise “birinci” kademede.

(“973” ilçenin 67’si “birinci kademe” 173’ü “ikinci kademe”, 175’i “üçüncü kademe”, 215’i “dördüncü kademe”, 222’si “beşinci kademe”, 121’i “altıncı kademe”…
“Yahşihan” örneği her ilçe için üzerinde durulması gereken bir örnek olsa gerek; “nasıl başardılar?”)

Merkez ilçemizin sosyo-ekonomik röntgenini SEGE 2022’ye veri teşkil eden 8 ana başlık altındaki 56 değişken üzerinden masaya yatırmamız elzem…
“SEGE 2022 Kastamonu Çalıştayı”.

Karabük ve Sinop Merkez ilçelerinden şehrimizin sosyo-ekonomik açıdan geride olması kabul edilebilir bir hal olmasa gerek…
Zayıf yanlarımızın acilen “farkına varmamız” lazım.

Yaşanabilir bir coğrafya olmanın ilk maddesi “sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi”…
Göçün ana müsebbibi.

Not: “SEGE 2022” dosyasında dikkat kesilecek paragraflar var…
“Bu çalışmada ilçeler altı gelişmişlik kademesinde gruplandırılmasına rağmen, ilk ve son kademede yer alan ilçelerin diğer kademelerden çarpıcı şekilde ayrıldığı görülmektedir. Ülkemizin üretim, ticaret ve turizm merkezleri ve bu merkezlerin hinterlandına sağladığı yayılma etkisinden faydalanan komşu ilçeler ile kamu hizmet sunumu konusunda avantajlı olan merkez ilçeler üst kademelerde yer almaktadır.”

İlk kademedeki “67” ilçe “uçmuş”…
Son kademedeki “121” ilçe “yaya”.

İlk kademede ilçemiz olmadığına mı üzülelim yoksa son kademede iki ilçemiz olduğuna mı?…
Daha da acısı, toplam 20 ilçemizden 16’sı “4, 5, 6” kademelerinde yer alıyorlar, “2 ve 3” kademesindeki 4 ilçemiz için sevinelim mi?

SEGE 2022 çalışmasının önerisi var…
“SEGE çalışmalarının bölge, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi ve sonuçlarının kanıta dayalı politika tasarım süreçlerine mekansal altlık teşkil etmesi bakımında önemli olduğu değerlendirilmektedir. Halihazırda birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli politika ve uygulamalarda referans olarak kullanılan bu çalışmaların, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan değişimleri sosyo-ekonomik gelişmişlik kavramıyla uyumlaştırarak yansıtmaya devam ettirilmesi ve düzenli aralıklarla güncellenmesi planlanmaktadır.”

“SEGE 2022 dosyasını elinizden düşürmeyin” deniliyor uzun lafın kısası…
Hamasetle değil, “kanıt” ile hareket etmeye davet.

(SEGE 2022 dosyası geçtiğimiz hafta yayımlandı…
İlimizdeki yerel yönetimlerin, meslek odalarının, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin raporu “hatmetmeleri” ve çıkardıkları sonuçları kamuoyu ile paylaşmaları elzem.

SEGE 2020 “kulak üstüne yatılacak” bir dosya değil…
İlçenin güncel “hali pür melali”.

Dört bir bucağı ile ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme derdindeki ilimiz için “başucu” kaynağı…
Gözümüzü kapatırsak her şey daha kötüye gider.)

MUSTAFA AFACAN