Şeker-İş’ten alternatif üretim önerisi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 15 Aralık 2014 tarihinde verdiği karar doğrultusunda bu yılın sonuna kadar özelleştirilmeleri hedeflenen şeker fabrikalarının faaliyet alanları ile ilgili alternatifler ileri sürülmeye başladı.

32 milyon dekar sulu pancar ekim alanına sahip ülkemizde bu alanın 4,5 milyon dekarlık bölümünde “enerji tarımı” yapılabileceğini dile getiren Şeker İş Sendikası, bu sayede akaryakıt tüketiminin büyük bölümünün “biyoetanol” ile karşılanmasının hayal olmayacağını belirterek, konunun etik ve teknik yönden tartışılması gerektiğini kaydetti.

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün özelleştirme kapsamındaki Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şeker fabrikalarının biyoetanol üretiminde kullanılmasını önermesinin ardından, benzer bir uygulamanın Kastamonu Şeker Fabrikası’nın üretime devamını sağlayıp sağlayamayacağı konusu, ilimiz kamuoyunun üzerinde durması gereken bir gündem özelliği kazandı.