SMMMO’dan faiz alarmı

Kastamonu Serbest Muhasebeciler ve MaliMüşavirler Odası BaşkanıYaşar Özdemir, biran evvel faiz lobisinin önüne geçilerek, özellikle üretim ve yatırım faiz oranlarının 1 puanın altına düşürülmesi konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğinedikkat çekti ve inşaat sektörü baştaolmak üzere ciddi sıkıntıların kapıdaolduğunu işaret etti.

Özdemir, “İnşaat sektörü, mevcut faizoranlarının yüksekliği, maliyet fiyatlarındaki ilerlemenin satış fiyatlarınayansıtılamaması, piyasalarda çoksayıda arz varken bu ve bunungibi sebeplerden dolayı talep olmaması bu çarkı bir çok bölgede durma noktasınataşımıştır. Şu an insanlar ellerinde gayrimenkul bolluğuolmasına rağmen bunlarınparaya çevrilmemesi nedeniyle zorgünler yaşamakta iken, elinde
parası olan kişiler bankalarla faizpazarlıkları yaparak daha fazla faizkazancı elde etmenin peşinedüşmüşlerdir. Bu durumun daha fazladevam etmesi piyasaları ileride dahakötü günlerin beklediği anlamıtaşımaktadır” dedi.

Yaşar Özdemir yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:
” Faiz paranın kullanımına karşılık girişimcinin, yatırımcının veya tüketicinin ödemeye katlandığı ana paraların üstünde kalan tutarlardır. İçinde bulunduğumuz ekonomik savaşın bize yüklediği en etkili silahlardan biride faizdir. Faiz sadece yatırım yapmayan sermayedarların yaşam şartlarını ve sermayelerini daha yükseğe taşımasının yanı sıra, kullanıcılarını da bir o kadar fakirleştiren bir araçtır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartların giderilmesi için devletimizin ve milletimizin üzerine düşen bazı görevler olduğu aşikardır. Yerli ve milli mallara yönelik alışverişlerin yapılması, döviz ile alış verişin ve ticaretin bırakılması, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılması, vergi politikalarına katılım ve benzerleri gibi önlemler öngörülmektedir. Bunların yanı sıra yeni açıklanan bir düzine devlet politikaları ve kararları da mevcuttur. Elbette bunlar makro ülke ekonomisinin düzelmesinde etkili olacak senaryolardır. Fakat şuan piyasaların önündeki en büyük engel faiz oranlarındaki artış ve döviz kurlarında meydana gelen anlık değişimlerin yarattığı yatırımcıların önündeki tedirgin bekleyiştir. Bu türlü piyasalarda yatırım yapmak isteyen sermayedar piyasaların gidiş hatlarının ne olduğunu görmeden yeni yatırımlar yapmayacak, yeni istihdam olmayacağı gibi mevcut istihdamlarda azalmaya gidilecek, piyasaya katma değer yaratılmayacak ve serbest piyasa döngüsü dediğimiz çark her zamankinden daha da az işlemeye başlayacaktır. Nitekim şuan içinde bulunduğumuz piyasa şartları tam olarak bunu göstermektedir. Türkiye’ de uzun yıllar lokomotif sektör olarak seçilen inşaat sektörünün mevcut faiz oranlarının yüksekliği, maliyet fiyatlarındaki ilerlemenin satış fiyatlarına yansıtılamaması, piyasalarda çok sayıda arz varken bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı talep olmaması bu çarkı bir çok bölgede durma noktasına taşımıştır. Şuan insanlar ellerinde gayrimenkul bolluğu olmasına rağmen bunların paraya çevrilmemesi deneniyle zor günler yaşamakta iken, elinde parası olan kişiler bankalarla faiz pazarlıkları yaparak daha fazla faiz kazancı elde etmenin peşine düşmüşlerdir. An itibariyle hiç bir yatırım aracı bankaların verdiği faiz oranlarındaki kara ulaşamadığı gibi bir kaç kat üstünde kazanç sağlamaktadır. Bu durumun daha fazla devam etmesi piyasaları ileride daha kötü günlerin beklediği anlamı taşımaktadır. Bir an evvel faiz lobisinin önüne geçilip özellikle üretim ve yatırım faiz oranlarının 1 puanın altına düşürülmesi konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. Borç vadeleri kısa dönemden uzun döneme taşınması, iç borcun orta ve uzun vadelere yayılması, üretim ve ihracatın önünün açılarak ülkeye döviz girdisi sağlanması ve cari açığın daraltılması bu önlemlerin başlıcalarıdır. Üretimin arttığı ihracatın yükseldiği daha güzel günler görmek dileklerimle saygılar sunarım.”