Tam takım

İlimiz son seçimde sandığa yansıttığı irade ile hükümetlerden şimdiye kadar hak ettiği hizmeti alamadığı yıllar kervanına son noktayı koymuş olsa gerek… İktidar karşısında ilimizin eli şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güçlü; oysa oy, tulumsa tulum, vekilse vekil, rakip partilere farksa fark. Makas öyle bir açık ki… İkinci partiye attığı oy farkı nerdeyse 100 bin, ikinci ile üçüncüyü toplasan aradaki fark 50 binden fazla. Her ilçemizde birinci parti… 20 ilçemizin 2’sini çık, alayında yüzde 50’yi aşan, 13’ünde yüzde 60’ı deviren, hele 1’inde yüzde 70’i vuran oy oranı. Bitmedi… Belediyeyse belediye. Kastamonu, Tosya, Taşköprü, Cide diye uzayıp giden 16 ilçe belediyeli kallavi liste… Daha ne versin bu halk? İl Genel Meclisi… Fazlası var eksiği yok. Üstüne üstlük… 4 dönemdir Bakan çıkaramadığı halde zerre gıkını çıkarmayan uysal mı uysal bir vilayet. Yeni oluşacak kabinenin ilimizin sergilediği bu tablo karşısında kaçacak hiçbir yerinin kalmamış olması gerek… Gerçekleşen ihalesi sonrası ön yeterlik sürecinin devam ettiği Kırık Barajı’ndan tıp fakültesi hastanesine, teşvik sisteminde yapılacak değişiklikler ile ilimizin yatırım çekecek cazibeye kavuşturulmasından eğitim ve kültür hizmetlerine kadar eksiklerin bir bir giderilmesi için artık top hükümette. Kalkınmada Öncelikli Yöreler listesinde “Birinci Derecede Öncelikli Yöre” olarak geçen Kastamonu, üstüne düşeni fazlasıyla yaptı… Aynı teveccühü hükümetten beklemeye çekildi. 3 vekilin hiç vakit kaybetmeden sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun her kesimi ile seri toplantılar düzenleyerek “İhtiyaç listesi” oluşturmaları gerekiyor gibi duruyor… İki seçim arasında verilen arada ezberler unutulmuş olsa gerek. Alınan oy “Ben bilirim” tavrından çok… İstişareye kapı araladı çünkü. ••• Not 1: Her ne kadar yukarıdaki yazı ile bir anlamda tezat teşkil edecek gibi dursa da aşağıdaki bilgiyi paylaşmak zorundayım… Bakarsınız eksiklerin üzerine ilave yapacak bir fırsat doğabilir böylece. 2016 Yılı Yatırım Programı çoktan TBMM’nin yolunu tuttu… Yüksek Planlama Kurulu 2 Ekim tarihinde 2015/47 sayılı raporu ile 2016 Yılı Programı’nı Bakanlar Kurulu’na sundu. Hatta… 2016 Yılı Programı ile birlikte sunulan “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” önce Resmi Gazete’de yayımlandı, ardından da Kalkınma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Uzatmayayım, önümüzdeki yıl ilimize gelecek yatırım bütçesi ve kalemleri geçtiğimiz aydan bu yana aşağı yukarı belli… Vekillerin el kaldırıp indirmelerini bekliyor sadece. Ne bileyim yeni vekillerimiz belki kurcalarlar… Üzerine ilave yatırımlar kattırabilirler bakarsınız.