Tam üretim arttı diye sevinirken…

  • Kastamonu Şeker Fabrikası’nın, pancarın bozulmasını önleyici formalin maddesini yasal sınırın üstünde kullanan üç fabrikadan biri olduğu Sayıştay raporuna yansıdı.
  • Yasal sınır olan “100 ton pancara 20 kilogram” ölçüsünün Kastamonu Şeker’de 100 tona 24.6 kilogram kullanarak sınırın aşıldığı tespit edildi. Sayıştay’ın 2018 denetim raporunda gerekli önlemlerin alınması önerildi.

 

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın, pancarın bozulmasını önleyici formalin maddesini yasal sınırın üstünde kullandığı Sayıştay raporuna yansıdı.

Sayıştay’ın Türkiye Şeker Fabrikaları 2018 Denetim Raporu’na göre kanserojen de olan kimyasal maddeyi  Elazığ, Kars ve Kastamonu fabrikaları sınırın üstünde, Alpullu da sınırın hemen altında kullandı.

Basına yansıyan haberlere göre, önceki yıl Ankara, Kastamonu ve Elazığ fabrikalarında şeker pancarının bozulmasını önleyen formalin kullanımında yasal sınır olan “100 ton pancara 20 kilogram” ölçüsünün aşıldığı tespit edildi.

2018’de Ankara Şeker Fabrikası formalin kullanımında sınırın çok altına inerken Elazığ Fabrikası 26.3 kilogramlık kullanım miktarını 28.7 kilograma çıkarttı. Kastamonu Fabrikası da 100 tona 24.6 kilogram kullanarak sınırı aştı.

2018’de bu fabrikalara Kars Şeker Fabrikası da katıldı. Kars Şeker Fabrikası’nda kullanılan miktar 24.6 kilogram oldu. Alpullu Şeker Fabrikası 19.8 kilogramla sınırın hemen altında kalırken Malatya 18.9 kilogram, Uşak 18.5 kilogram ve Uşak Şeker Fabrikası 18.5 kilogram formalin kullandı.
Gerekli önlemlerin alınması önerildi

Raporda, pancarda bozulmanın, silolama şartları, iklim ve pancarın bitkisel özelliğine bağlı olarak kampanyanın 110 günü aştığı dönemlerde iyice kendisini gösterdiği belirtildi. Her yıl en fazla 100 tona 20 kilogram formalin kullanılabileceği uyarıları yapılmasına karşın bazı fabrikaların bu değeri aştığının saptandığı ifade edildi. Dünyada ve Türkiye’deki özel fabrikalarda sterilizasyon amaçlı farklı biyositlerin kullanıldığının altı çizilen raporda, şöyle denildi:

“Şirkete bağlı fabrikaların silolarında çeşitli sebeplerle bozulan pancarın işlenmesi sırasında meydana gelen enfeksiyonun giderilmesi için, sterilizasyon malzemesi olarak kullanılan formalin miktarının optimal seviyeye çekilebilmesi amacıyla dünyadaki ve özel sektördeki uygulamalar incelenerek farklı biyosit kullanımına gidilmesi, formalinin, alınan numunelerdeki ph düşüklüğü görülen yerlere verilmesi, pancarın bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınması, kampanya sürelerinin 110 günü aşmaması için gerekli önlemlerin alınması önerilir.”