Tanzanyalı,üryaniye hasta oldu

İstanbul’da düzenlenen UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansı’nda Kastamonu Belediyesi stant açarak güçlü bir katılım gösterdi, kuru laf ve görsel malzemenin ötesine geçip, üryaniden pestile, çekme helvadan eğşiye standı döşedi…

Hiç bir iş yapmasak Afrika’ya üryani satsak yeter.

Tanzanyalısı, Çadlısı…

Hasta oldular üryaniye.

Bir, iki, üç yetmedi…

Homili gırtlak.

Avrupa milletleri de az değil üryani severlikte…

Görmemişler, tatmamışlar, Amerika’nın keşfi misali, yeni bir icada imza attılar, mutlulukları ondan biraz da.

Dadaylı kadının el emeği üryani…

Danimarkalı bilim kadınının elinde hayranlık nesnesi haline geldi.

Kastamonu Belediyesi’nin “UNESCO” hedefi bu açıdan da çok önemli…

Kastamonu’ya bir uçtan diğer uca yerel kalkınma umudu olacak UNESCO.

“UNESCO Dünya Kültür Mirası Kentler” listesi ve gastronomi alanında “YaratıcıŞehirler Ağı” listesi…

İkisini birden gözüne kestirmiş durumda Kastamonu Belediyesi.

“Kültür kimliği” namına kontigaranti koruma…

Tüm dünyanın merceği altında olmanın güvencesi.

Diğer yandan…

“Para, para, para”.

Yerel kalkınma, refahın tabana yayılması, imece, kooperatifleşme, sivil toplum, kurumsallaşma, evrenselleşme, tasarım…

Tüm bu kavramlar UNESCO hedefi doğrultusunda istasyonlardan bazıları.

Kastamonu Belediyesi’nin UNESCO hedefine ortak olalım…

İlimizi dışarı açalım.

İçe kapanmayalım…

Dünya kenti olalım.

  • ••

Not:

UNESCO YaratıcıŞehirler Ağı listesine ülkemizden iki il girdi…

Gaziantep ve Hatay.

3’üncü neden Kastamonu olmasın?..

Fazlası var, eksiği yok.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde kurduğu 2 mutfak merkezi sayesinde bu apolet omzuna takıldı…

300 küsur yemeği raflardan indirdi bu 2 merkez, reçetelerini oluşturdu ve yeni yeni lokantalar da aynı yemekleri yapar hale geldi.

Öncesinde bilindik kebap ve baklava vardı…

Evden çıktıenvai yemek, lokantaya girdi.

Aynı yolculuk Kastamonu’da da var Belediye’nin gayretiyle…

800 küsur yemek lokantalarda yapılmadıktan sonra, dur durak yok.